Hợp Âm Người Bạn Đạo Cô Của Tôi / 我的一个道姑朋友 Cover, Hợp Âm Người Bạn Đạo Cô Của Tôi (我的一个道姑朋友)

一字一句誓言多慎重Yī zì yījù shìyán duō shènzhòngCẩn trọng làm sao từng câu từng chữ thề nguyện你眼中有柔情千种Nǐ yǎnzhōng yǒu róuqíng qiān zhǒngTrong mắt người nhu tình vạn chủng如脉脉春风Rú mòmò chūnfēngNhư gió xuân…