Sử dụng dịch vụ thương mại của mercurytravel.com.vn qua sự thông ngôn hoặc Dịch thuật

Yêu ước phiên dịch khi chúng ta gọi điện thoại

mercurytravel.com.vn sử dụng dịch vụ thương mại thông dịch qua điện thoại. Hãy call cho số 1-866-297-2597 và yêu mong phiên dịch viên bằng phương pháp nói tên ngôn từ bạn sử dụng.

Bạn đang xem: DỊch thuẬt sang tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng pháp và hơn thế nữa với cambridge

Tài nguyên cung cấp ngôn ngữ mang đến gia đình

Phụ huynh gồm quyền dìm thông tin quan trọng từ ngôi trường bằng ngôn ngữ mà họ rất có thể hiểu. Học tập khu phải hỗ trợ dịch vụ phiên dịch và/hoặc dịch thuật, lúc cần, để tiếp xúc với phụ huynh có khả năng tiếng Anh bị tinh giảm (phụ huynh có tác dụng nói, nghe, gọi hoặc viết trôi tan tiếng Anh bị hạn chế). Đọc thêm về quyền của bố mẹ có trình độ tiếng Anh giảm bớt (Rights of Parents with Limited English Proficiency giỏi LEP) cùng nghĩa vụ của các học khu tại văn phòng công sở về dân quyền của tài nguyên tín đồ học tiếng Anh trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo Hoa Kỳ, trên đây: http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html (Tờ thông tin dành riêng cho phụ huynh có khả năng tiếng Anh tinh giảm và cho các trường học cùng học khu tiếp xúc với họ được đăng bằng nhiều ngôn ngữ, tất cả tiếng Campuchia, giờ đồng hồ Trung Quốc, tiếng Mông Cổ, giờ đồng hồ Hàn, giờ đồng hồ Lào, giờ Nga, giờ Tây Ban Nha, giờ Tagalog với tiếng Việt).

Mẹo cho Phụ huynh/Gia đình: nếu như khách hàng cần thông dịch hoặc dịch thuật để hiểu thông tin từ ngôi trường của cô bạn hoặc để contact với ngôi trường của bé bạn:

- Yêu mong một một thông dịch viên tại chỗ tiếp khách của trường hoặc hỏi xem nhân viên cấp dưới đó rất có thể sử dụng thông ngôn viên qua smartphone bằng “đường dây ngữ điệu (language line)” tốt không;

- call cho số điện thoại thông minh chính của trường với yêu cầu phiên dịch;

- gửi một e-mail ngắn (bằng tiếng Anh hoặc bằng ngữ điệu của bạn) yêu mong ai đó hotline cho bạn, cùng với một thông ngôn viên, để bố trí cuộc họp hoặc nói về một vướng mắc hoặc vấn đề.

Email ví dụ nhằm yêu cầu thông dịch viên:

Dear Teacher (or Principal, Counselor, Nurse): Kính gửi giáo viên (hoặc Hiệu trưởng, rứa vấn, Y tá):

My name is ____. Thương hiệu tôi là ____.

I am the parent of ____. Tôi là bố mẹ của ____.

I mercurytravel.com.vnnt to lớn talk with you about my child. Tôi muốn rỉ tai với quý khách về bé tôi. 

Can you please điện thoại tư vấn me with an interpreter? Quý vị hoàn toàn có thể vui lòng điện thoại tư vấn cho tôi với việc trợ giúp của phiên dịch viên không?

My phone number is: ____. Số smartphone của tôi là: ____.

Thank you. Cảm ơn.

- nếu khách hàng nhận được thông tin bằng văn bản, email hoặc tài liệu khác bởi tiếng Anh và bạn không hiểu, hãy nhờ tín đồ đã gởi tài liệu này dịch sang ngôn từ của bạn.

Xem thêm: Hoa Phượng Tím Đà Lạt - Nở Tháng Mấy Và Ngắm Ở Cung Đường Nào Đẹp

- Nếu người đó quan trọng cung cấp phiên bản dịch không hề thiếu bằng văn phiên bản kịp thời, hãy yêu thương cầu chạm mặt nhân viên của trường và thông dịch viên nhằm dịch tài liệu bằng lời và gồm đủ thời hạn để bạn ghi chép.

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf hoặc mercurytravel.com.vn"s Mẹo yêu cầu hỗ trợ phiên dịch

- Hiệu trưởng ngôi trường của bé bạn;

- các dịch vụ Giám đốc ngôn từ tiếng Anh (ELL) của học tập khu của bạn; hoặc

- Giám đốc công bình của trường của bé bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp đỡ, vui mừng gọi cho mercurytravel.com.vn theo số 1-866-267-2597. Chúng tôi có hỗ trợ phiên dịch qua năng lượng điện thoại.

Language Access Resources for School Districts

Find information and resources at OSPI"s Equity & Civil Rights Interpretation & Translation Services page, including:

Civil rights laws that require school districts to lớn communicate with parents in a language they can understand;Fact sheets on Parents" Rights re Interpretation và Translation Services translated into 21 different languages;Multi-language poster informing families how lớn request interpretation or translation;Link to lớn WSSDA Language Access Policy & Procedure; Details for setting up a telephone interpreter service and/or written translation services via the state contract;Links to online training for interpreters, và school staff who work with interpreters.

http://www.k12.mercurytravel.com.vn.us/Equity/Interpretation.aspx You can also check out mercurytravel.com.vn"s handout on Communicating with Families Using an Interpreter.