Đã biết em vô tình nhưng lòng anh vẫn yêu thương Đã biết em thờ ơ mà anh vẫn thương nhớ Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay Đã trót mang trong trái tim một hình bóng hình ai. Phố vắng tối khuya tàn, hững hờ lê bước hoang Sóng gió qua bao lần còn hoài ước ao cố nhân đều lúc em bên anh mà hồn em vắng ngắt xa đa số phút giây xa nhau chừng lòng cành thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn Sao hồn ta như dòng lá thu vàng Kiếp đơn độc chập chờn buông Trong bóng đêm lâu năm chỉ một mình ta cùng với ta. Ôi còn đâu khoảng thời gian rất ngắn yêu thuở đầu Cung đàn xưa vương vãi vấn mối tơ sầu nhớ chăng em lời thề xưa Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ. Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu Đã biết em ghẻ lạnh mà anh vẫn lưu giữ thương giá chỉ buốt trong tim tư tra cứu lại dấu tích xưa bóng hình xưa ni đâu còn chăng vào giấc mơ.

Bạn đang xem: Đã biết em vô tình


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Con Trai Quang Dũng Và Jennifer Phạm Bảo Nam Dũng, Con Trai Quang Dũng

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.