Đối cùng với các cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ sở thuế thì tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu mã số 02/QTT-TNCN cố nhiên Phụ lục II Thông tứ 80/2021/TT-BTC là sách vở và giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ quyết toán. Hiện tại nay, người nộp thuế đã có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng. Cá thể làm quyết toán chỉ việc tải ứng dụng HTKK về lắp thêm và tuân theo hướng dẫn, tiếp đến nộp trực tuyến mang lại cổng tin tức của Tổng viên Thuế là được.

Bạn đang xem: Cách điền tờ khai quyết toán thuế tncn

Để làm cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 02/QTT-TNCN trên phần mềm kê khai thuế, chúng ta lần lượt làm cho theo quá trình sau:


Nội dung chính:


Bước 1: làm bảng tổng hợp thu nhập cá nhân phát sinh vào năm

Muốn làm cho được bảng tính này các bạn phải biết phương pháp tính thuế TNCN để khẳng định đúng từng khoản gửi vào từng cột chi ngày tiết các chúng ta cũng có thể xem trên đây: phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Căn cứ vào: Phiếu thanh toán giao dịch tiền lương từng mon của từng vị trí phát sinh các khoản thu nhập để chúng ta làm bảng tính này

Bước 2: chọn lọc nơi triển khai làm tờ khai quyết toán

Các phần mềm có thể sử dụng làm tờ khai QTT TNCN:

Phần mềm cung ứng kê khai: Các bạn vào website của Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.vn để tải bản mới tốt nhất về

Để cho đơn giản và thuận lợi thực hiện, mercurytravel.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm tờ khai trên phần mềm HTKK.

Sau khi thiết lập về các bạn tiền hành thiết đặt vào phần mềm HTKK vào sản phẩm công nghệ tính của chính bản thân mình rồi tiến hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo quá trình sau:

B1: Đăng nhập ứng dụng HTKK/ Nhập thông tin:

*
Đăng nhập ứng dụng HTKK

Để đăng dìm thì cần: Nhập Mã số cá thể => thừa nhận Đồng ý. (nếu MST chưa có trong hệ thống thì lựa chọn Mã số thuế mới tiếp nối nhâp thông tin người nộp thuế)

Nhập tin tức người nộp thuế: Điền các thông tin bắt buộc tất cả dấu (*), Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01

*
Nhập tin tức người nộp thuế

Sau lúc nhập tin tức vào bảng tin tức người nộp thuế thì nhấn nút Ghi nhằm lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường đúng theo quyết toán thuế bao gồm thừa thuế mà fan nộp thuế mong hoàn thì ghi rõ số tài khoản

Sau đó, dìm nút Đóng để về màn hình ban đầu.

B2: chọn lọc tờ khai trong phần mềm HTKK:

*
Lựa lựa chọn tờ khai trong ứng dụng HTKK

B3: làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK

Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình trường đoản cú như sau:

Phần 1: tin tức người nhờ vào (Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Nếu chúng ta có người phụ thuộc thì làm cho phụ lục này trước để tin tức này đã nhảy số tiền giảm trừ người nhờ vào lên chỉ tiêu 30 bên trên tờ khai 02/QTT-TNCN:

*
Thông tin người phụ thuộc

Cách làm cho phụ lục người phụ thuộc các bạn xem tại đây: bí quyết làm tờ khai đăng ký người fan phụ thuộc

Lưu ý:

Với phần lớn người phụ thuộc vào đã đk và đang được cấp cho MST NPT trong năm 2019 rồi thì các bạn đưa tin vào mục I

Đối với đa số người nhờ vào đến khi làm QTT TNCN mới đăng ký thì các bạn cho vào mục II

Phần II: tin tức tờ khai Quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/QTT-TNNC):

*
Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN

Cách làm các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:

Căn cứ vào: Bảng tính quyết toán thuế TNCN những bạn cung cấp tin vào tờ khai:

Chỉ tiêu <22> = <23> + <24> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <23> Tổng TNCT tạo nên tại Việt Nam: Là tổng các khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc thù tiền lương tiền công tạo nên tại Việt Nam, bao hàm cả thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công do thao tác làm việc trong khu kinh tế và các khoản thu nhập chịu thuế được miễn theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).Chỉ tiêu <24> Tổng TNCT làm địa thế căn cứ tính sút thuế: Là tổng các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và những khoản các khoản thu nhập chịu thuế khác có đặc thù tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do thao tác trong khu khiếp tế, không bao gồm thu nhập được miễn sút theo hiệp nghị tránh tiến công thuế nhì lần (nếu có).Chỉ tiêu <25> Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế không giống có tính chất tiền lương chi phí công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo hiệp nghị tránh đánh thuế nhì lần (nếu có).Chỉ tiêu <26> Tổng TNCT phân phát sinh quanh đó Việt Nam: là tổng những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế không giống có đặc thù tiền lương chi phí công phát sinh xung quanh Việt Nam. Chỉ tiêu <27> Số người phụ thuộc: tự động hóa lấy từ phụ lục 02-1BK-QTT--TNCN sang trọng (nếu có)Chỉ tiêu <28> = <29> + <30>+ <31> + <32> + <33>(tụ nhảy)Chỉ tiêu <29> Cho bản thân cá nhân: Tự nhảy đầm = 9.000.000 X 12 = 108.000.000Chỉ tiêu <30> cho người phụ trực thuộc được sút trừ:Tự nhảy đầm theo thông tin bên phụ lục = 3.600.000 X số lượng người nhờ vào X 12 (hoặc 43.200.000/người)Chỉ tiêu <31> từ bỏ thiện, nhân đạo, khuyến học: là những khoản chi góp phần vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có trả cảnh đặc biệt khó khăn, bạn tàn tật, fan già không khu vực nương tựa; các khoản chi góp sức vào các quỹ tự thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập được thành lập và chuyển động theo chế độ của phòng ban nhà nước.Chỉ tiêu <32> các khoản đóng bảo đảm được trừ: là những khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp so với một số ngành nghề phải tham gia bảo đảm bắt buộc. Tiêu chí <33> Khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh về tối đa không vượt thừa một (01) triệu đồng/tháng. Tiêu chuẩn <34> các khoản thu nhập tính thuế = <22> - <25> - <28> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <35> toàn bô thuế TNCN gây ra trong kỳ: phần mềm tự nhảyCông thức tại chỉ tiêu <35> được xác định như sau:chỉ tiêu <35> = ((Chỉ tiêu <34> / 12) X Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12Chỉ tiêu <36> = <37> + <38> + <39> - <40> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <37> Đã khấu trừ: Là tổng số thuế nhưng mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá thể theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần nằm trong kỳ cùng tổng số thuế cơ mà tổ chức, cá thể trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, địa thế căn cứ vào hội chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tiêu chuẩn <38> Đã trợ thời nộp: Là số thuế cá thể trực tiếp kê khai và đã tạm nộp trên Việt Nam, địa thế căn cứ vào hội chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chỉ tiêu <39> Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế vẫn nộp ở quốc tế được khẳng định tối đa ngay số thuế cần nộp tương ứng với xác suất thu nhập nhận thấy từ nước ngoài so cùng với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là <35> x <26>/(<22> –<25>)x 100%. Tiêu chuẩn <40> Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng vì quyết toán thay năm: là số thuế đã khấu trừ, sẽ nộp thực tiễn phát sinh trên giấy tờ đã kê khai bên trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước. Tiêu chuẩn <41> = <42> + <43> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <42> tổng thể thuế TNCN được giảm do thao tác làm việc trong khu tài chính (Tự cồn nhảy)(Được giảm một nửa theo Thông bốn số 128/2014/TT-BTCChỉ tiêu <43> toàn bô thuế TNCN được bớt khác: là số thuế được giảm bởi đã tính làm việc kỳ tính thuế trước. Ngôi trường hợp năm ngoái quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam, trong năm này quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng vẫn tính năm trước.Chỉ tiêu <44> = <35> - <36> - <40> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <45> = <35> - <36> - <41> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <46> = <47> + <48> (tụ nhảy)Chỉ tiêu <47> Số thuế hoàn lại vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào tiêu chí này. Chỉ tiêu <48> Số thuế bù trừ đến khoản yêu cầu nộp chi phí nhà nước khác: cá thể có số thuế nộp vượt và đề nghị bù trừ cho các khoản nên nộp giá cả nhà nước khác (bao gồm số tiền nợ ngân sách, khoản phạt sinh nên nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào tiêu chí này. Tiêu chí <49> = <45> - <46> (tụ nhảy)

=> Xác định công dụng của tờ khai quyết toán thuế TNCN trên mẫu mã 02/QTT-TNCN:

Nếu gồm số tiền phát sinh tại tiêu chí <45>: Thì đấy là số chi phí thuế TNCN đã nộp thừa.

Xem thêm:

Đối cùng với khoản tiền nộp thừa này có 2 sự lựa chọn:

Đề nghị hoàn thuế: nếu muốn hoàn lại thì các bạn gõ số tiền tạo ra tại tiêu chuẩn <45> vào chỉ tiêu <47>

Lưu ý: khi gõ số tiền vào tiêu chí số 47 thì chúng ta phải nhập tin tức về tài khoản bank để CQT chi trả vào đó

Bù trừ mang lại kỳ sau: thì các bạn ko cần phải làm cái gi (PM vẫn để mang định là bù trừ)

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì dìm nút Ghi, nếu phần mềm bảo ghi thành công thì kết xuất file, còn ví như lỗi thì xem xét lại lỗi vẫn báo color hồng và người nộp thuế sửa lại cho hoàn chỉnh.

Bước 3: Kết xuất cùng gửi File mang lại website Tổng cục thuế

Kết xuất: sau thời điểm đã nhập không hề thiếu các tin tức và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn vớ phần kê khai => bấm nút in tờ khai 2 bản. Tiếp nối bấm nút Kết xuất XML nhằm lưu flie điện tử này (không đổi khác tên file).

Gửi file: nhờ cất hộ file dữ liệu quyết toán thuế cho cơ quan lại thuế

Truy cập trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn/. hoặc trang https://canhan.gdt.gov.vn/

Nhìn sang bên nên màn hình. Tại đoạn đăng nhập khối hệ thống các bạn bấm vào "Cá Nhân". Sau kia kéo thanh ngang lên trên cùng (banner của website) bấm chuột "Đăng Nhập"

*
Đăng nhập website gởi file dữ liệu quyết toán thuế mang đến cơ quan thuế

Sau đó:

Nhập mã số thuế của người triển khai quyết toánNhập mã kiểm tra (theo những mã ở bên cạnh bên phải)

=> sau đó nhấn "Tiếp tục"

=> Nhập các thông tin nên để đăng nhập hệ thống.

*
Nhập các thông tin phải để singin hệ thống

Nếu chúng ta không lưu giữ Ngày cung cấp mã số thuế và cơ sở thuế làm chủ thì hoàn toàn có thể thực hiện nay tra cứu vãn tại 1 số ít trang như: tncnonline.com.vn hoặc tracuunnt.gdt.gov.vn

Sau khi đăng nhập được xong, các bạn Chọn "Quyết toán thuế" khối hệ thống hiển thị màn hình hiển thị chọn thông tin tờ khai:

Kê khai trực tuyến: bấm vào đây nếu như bạn thực hiện nay kê khai trực tuyến nhưng ko cần thông qua phần mềmGửi tờ khai quyết toán thuế: nhấn vào đây nếu khách hàng đã triển khai làm tờ khai QTT TNCN trên phần mềm và đã kết xuất được file

=> Sau khi chúng ta đã bấm chọn "Gửi tệp tin quyết toán thuế”

*
Bấm lựa chọn “Gửi file quyết toán thuế”

Hệ thống hiển thị screen chọn thông tin tờ khai, các bạn nhập không hề thiếu thông tin bên trên màn hình:

Tên người gửi (*): Nhập tên người tiến hành gửi tờ khaiĐịa chỉ liên hệ (*): Nhập add liên hệ để CQT contact khi nên thiết: Số nhà, con đường phố/ phường, xã/ Quận, huyện/ ThànhphốĐiện thoại liên hệ (*): Nhập số smartphone liên lạcĐịa chỉ thư điện tử (*): Nhập showroom Email, địa chỉ email yêu cầu đúng cấu trúc. Ví dụ: abc