Excel cho mercurytravel.com.vn 365 Excel mang đến mercurytravel.com.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này miêu tả cú pháp công thức và việc áp dụng hàm HYPERLINK trong mercurytravel.com.vn Excel.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hyperlink trong excel

Mô tả

Hàm HYPERLINK tạo nên một lối tắt chuyển cho vị trí không giống trong sổ thao tác hiện trên hoặc mở tư liệu được tàng trữ trên sever mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet. Lúc bạn nhấp chuột ô có chứa hàm HYPERLINK, Excel chuyển mang đến vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu chúng ta đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, <)

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số bên dưới đây:

Link_location Bắt buộc. Đường dẫn cùng tên tệp mang lại tài liệu được mở. Link_location có thể tham chiếu cho tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô rõ ràng hoặc một phạm vi đang đặt tên trong trang tính hay trong sổ thao tác Excel, hoặc tới một thẻ lưu lại trong tài liệu mercurytravel.com.vn Word. Đường dẫn có thể cho một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là một băng thông quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên sever (trong mercurytravel.com.vn Excel đến Windows), hoặc là đường truyền Bộ xác định Tài nguyên Đồng nhất (URL) trên Internet hay trên mạng nội bộ.Lưu ýExcel dành riêng cho web hàm HYPERLINK chỉ thích hợp lệ cho showroom web (URL). Link_location rất có thể là chuỗi văn phiên bản nằm giữa lốt nháy kép hoặc là một tham chiếu cho một ô có chứa nối kết sinh sống dạng chuỗi văn bản.Nếu bước nhảy được chỉ định trong link_location không tồn tại hoặc cần thiết dẫn phía được, sẽ xuất hiện lỗi khi bạn nhấn vào ô đó.

tên thân thiện Tùy chọn. Văn bạn dạng nhảy hoặc giá trị số hiển thị vào ô. Thương hiệu thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Giả dụ tên thân thiện bị vứt qua, thì ô đã hiển thị vị trí nối kết là văn bạn dạng nhảy.Tên thân thiện rất có thể là một giá chỉ trị, chuỗi văn bản, thương hiệu hoặc ô gồm chứa văn phiên bản nhảy hoặc giá chỉ trị.Nếu thương hiệu thân thiện trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô đang hiển thị lỗi thay vày văn bạn dạng nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel trên máy tính bàn, để lựa chọn ô bao gồm chứa siêu kết nối nhưng ko nhảy tới đích của siêu kết nối đó, hãy nhấp chuột ô cùng giữ nút chuột tính đến khi bé trỏ chuyển thành chữ thập

*
, kế tiếp thả chuột. Trong Excel giành riêng cho web, hãy lựa chọn một ô bằng cách bấm vào ô đó khi bé trỏ gồm hình mũi tên; nhảy cho đích của hết sức kết nối bằng phương pháp bấm khi nhỏ trỏ gồm hình bàn tay.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.mercurytravel.com.vn.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ thao tác làm việc được lưu giữ tại http://example.mercurytravel.com.vn.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bạn dạng nhảy.

=HYPERLINK("Hàng năm!F10", D1)

Tạo khôn cùng kết nối đến ô F10 bên trên trang tính Hàng năm vào sổ thao tác được lưu tại http://example.mercurytravel.com.vn.com/report. Ô bên trên trang tính tất cả chứa siêu nối kết đang hiển thị ngôn từ của ô D1 là văn bạn dạng nhảy.

Xem thêm: Tag: The Weeknd Chia Tay Selena Gomez Và The Weeknd 'S Relationship Details

=HYPERLINK(""Quý một"!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để coi Tổng doanh số của phòng vào Quý một")

Tạo một cực kỳ kết nối đến phạm vi mang tên là Tổng số doanh số của phòng bên trên trang tính Quý một trong sổ thao tác làm việc được lưu giữ tại http://example.mercurytravel.com.vn.com/report. Ô bên trên trang tính có chứa siêu liên kết hiển thị "Bấm để coi Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn phiên bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.mercurytravel.com.vn.com/Annual Report.docx>QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để chế tạo ra một siêu liên kết đến một vị trí cụ thể trong một tệp Word, bạn hãy sử dụng thẻ khắc ghi để xác định vị trí bạn có nhu cầu nhảy mang lại trong tệp này. Lấy ví dụ này chế tác một siêu kết nối đến thẻ khắc ghi QrtlyProfits vào tệp Annual Report.doc được lưu giữ tại http://example.mercurytravel.com.vn.com.

=HYPERLINK("\TÀI CHÍNHBản kê khai1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị câu chữ của ô D5 là văn bạn dạng nhảy vào ô với mở sổ làm việc được giữ trên máy chủ TÀI CHÍNH trong phần Bản sao kê được phân chia sẻ. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:FINANCE1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ thao tác làm việc 1stqtr.xlsx được giữ trong thư mục Tài chính bên trên ổ D với hiển thị cực hiếm số được lưu giữ trong ô H10.

=HYPERLINK("Tổng cộng")

Tạo một siêu liên kết đến khu vực Tổng cộng trong một sổ làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("Sheet1! A10","Đi cho tới Trang 1 > A10")

Để chuyển cho một vị trí khác trong trang tính hiện tại, hãy bao hàm cả tên sổ thao tác và thương hiệu trang tính như thế này, trong số đó Sheet1 là trang tính hiện tại.

=HYPERLINK("Tháng 1! A10","Chuyển cho tới Ngày > A10")

Để chuyển cho một địa chỉ khác trong trang tính hiện tại tại, hãy thêm cả thương hiệu sổ thao tác và tên trang tính như vậy này, trong các số ấy Tháng Một là 1 trang tính không giống trong sổ có tác dụng việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển tới Ngày > A1")

Để chuyển mang đến một địa điểm khác trong trang tính hiện tại mà không sử dụng tham chiếu trang tính đủ điều kiện (), chúng ta cũng có thể dùng nó, trong số đó CELL("địa chỉ") trả về thương hiệu sổ làm việc hiện tại.

=HYPERLINK($Z$1)

Để nhanh chóng cập nhật tất cả các công thức vào một trang tính có thực hiện hàm HYPERLINK cùng với cùng các đối số, bạn có thể đặt đích của nối kết trong một ô khác trên và một trang tính giỏi trên một trang tính khác, sau đó sử dụng một tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất làm địa điểm nối kết trong các công thức HYPERLINK. Những biến hóa mà bạn tiến hành với đích của nối kết sẽ được phản ánh tức thì lập tức trong số công thức HYPERLINK.

Bài viết liên quan