toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đáp án phải chọn là: D

Các số tự nhiên có tứ chữ số là: 1000;1001;...;9998;9999

Nên có 9999–1000+1=9000số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số


*

có từng nào số tự nhiên có 4 chữ số???

mình biết làm tuy nhiên sợ sai, các bạn kiểm tra giùm nha và tick mặt dưới...

số cuối cùng có 4 chữ số là: 9999

số trước tiên có 4 chữ số là: 1000

vậy : (9999-1000):1+1= 9000(số)

nếu đúng thì ủng hộ dưới nha!!!

 


Cho tư chữ số a;b;c;d song một khác biệt và khác 0. Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số có cả 4 chữ số a;b;c;d gồm bao nhiêu phần tử


Từ các chữ số 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9a) Viết được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?b) Viết được từng nào số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau?


1)Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số?

b)Có bao nhiêu số chẵn có bố chữ số?

c)Bạn trọng tâm đánh số trang sách bằng các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại 100.Bạn Tâm nên viết tất cả bao nhiêu chữ số?


a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất tất cả bốn chữ số

b)Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số khác nhau

c)Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số khác biệt và gần như là số chẵn

d)Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ không giống nhau và số đông là số lẻ

 


Câu 1: Số La Mã IX trình diễn cho số từ nhiên:

A. 4. B. 9. C.11. D. 6.

Câu 2: Chỉ dùng tư chữ số 0; 2; 3. Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có ba chữ số mà lại mỗi chữ số chỉ viết một lần.

A. 2 B.4 C.6 D. 8.

Câu 3: Sản lượng gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mong tính dành được 763 tấn thóc, tăng 103 tấn đối với năm 2018. Hãy tính sản lượng thóc thu được vào khoảng thời gian 2018.

Xem thêm: Bảng Giá Thay Chân Sạc Iphone 6 Giá Bao Nhiêu Tiền? Thay Chân Sạc, Sửa Iphone 6, 6S

A. 660 (tấn) B. 760 (tấn) C. 86(tấn) D. 766 (tấn)

Câu 4: Số tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn 32. 3n  = 310

A.n = 5 . B.n=10 . C. N =8 . D.n= 4.

Câu 5: Số tự nhiên nào tiếp sau đây thỏa mãn 2021.x2020 2021?

 

A.2002. B.2020. C.2021. D.0

Câu 6:  Số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn nhu cầu 135712 x 535 là

 

A.52. B.312. C.712. D. 412.

 

Câu 7: Trong 6 tháng thứ nhất năm, một siêu thị bán được 954 loại điện thoại. Trong khoảng thời gian nửa năm cuối năm, trung bình từng tháng cửa hàng bán được 125 loại điện thoại. Trong cả năm, siêu thị bán được số điện thoại cảm ứng là:

A. 142 chiếc. B. 1704 chiếc. C. 6474 chiếc. D. 1079chiếc. Câu 8:  Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết: x2 = 16.

A. X = 4; B. X = 2; C. X = 8; D. X = 16.

Câu 9: Tổng (hoặc hiệu) nào tiếp sau đây chia hết cho 7 ?

A. 28 + 37 B. 21+ 140 C. 56 – 24 D. 49 -12

Câu 10: trong những số 355, 257, 360, 1167 số phân tách hết mang đến 9 là?

A. 355 B. 257 C. 360 D. 1167

Câu 11: có bao nhiêu chữ số x nhằm 3

*
x là số nguyên tố?

A.2. B. 8 C.7 . D.9. Câu 12: Phân số