TRUNG TÂM HỌC TOÁN mercurytravel.com.vn Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng

Bạn đang xem: Công thức toán học cấp 2
Xem thêm: Xác Định Email Đăng Nhập Facebook Của Người Khác, Cách Xem Email Của Người Khác Trên FacebookChương trình
Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
Công thức số học 6
Công thức hình học 6
Công thức đại số 7
Công thức hình học 7
Công thức đại số 8
Công thức hình học 8
Công thức đại số chín
Công thức hình học tập 9
*
Công thức toán học cấp cho 2
Bài tập
Môn toán cấp 3
Toán chuyên đề

Phần phương pháp toán học cấp cho 2

*

Về số học cùng đại số: 1/ cố vững các tập vừa lòng số 2/ Ghi ghi nhớ hằng đẳng thức đáng nhớ

*

3/ nắm rõ về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2 4/ nắm rõ hệ 2 phương trình 2 ẩn số 1 5/ nắm vững giải câu hỏi cực trị, chứng minh bất đẳng thức 6/ nắm rõ cách giải phương trình vô tỉ

Về hình học: 1/ Tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng. Những đường đồng qui vào tam giác

*

*

*

2/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ con số giác những góc nhọn 3/ phương pháp tính diện tích những hình tứ giác

*

4/ phương pháp tính diện tích s xung quanh và tính thể tích những hình khối: hình lăng trụ đứng, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

*

Bài viết liên quan