mercurytravel.com.vn - Báo năng lượng điện tử mercurytravel.com.vn News trân trọng trình làng danh sách 119 Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khoá XII đắc cử Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.


I- danh sách Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII thắng cử Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII

1.

Bạn đang xem: Danh sách bch tw khóa 12

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư, quản trị nước

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Thủ tướng chính phủ

3.Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng thiếu thư tw Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thiếu thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

6. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng thiếu thư tw Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng Bộ ngoại giao

8. Đồng chí đánh Lâm, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

9. Đồng chí Lương Cường, bí thư tw Đảng, chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, túng thư trung ương Đảng, Chánh án tand nhân dân buổi tối cao

11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, bí thư trung ương Đảng, túng thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

12. Đồng chí trằn Thanh Mẫn, túng bấn thư trung ương Đảng, chủ tịch Ủy banTrung ương trận mạc Tổ quốc Việt Nam

13. Đồng chí è Cẩm Tú, bí thư tw Đảng, chủ nhiệm Ủy banKiểm tra Trung ương

14. Đồng chí Phan Đình Trạc, bí thư trung ương Đảng, trưởng ban Nội thiết yếu Trung ương

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, túng thư tw Đảng, Giám đốc học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng lý luận Trung ương

16. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thư Thành uỷ, quản trị Ủy ban Nhân dânthành phố Hà Nội

17. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, quản trị Ủy banQuản lý vốn đơn vị nước trên doanh nghiệp

18. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy banThường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy banvề các vấn đề buôn bản hội của Quốc hội

19 Đồng chí trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

20. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy banThường vụ Quốc hội, trưởng ban Dân nguyện trực thuộc Ủy banThường vụ Quốc hội

21. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh Phú Thọ

22. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Ủy banDân tộc

23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, máy trưởng cỗ Quốc phòng

24. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

25. Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng bộ Quốc phòng

26. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ Đắk Lắk

27. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh Đồng Nai

28. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dântỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh Quảng Nam

29. Đồng chí trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội bao gồm Trung ương

30. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh tiền Giang

31. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

32. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động, yêu mến binh và Xã hội

33. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính

34. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và Đầu tư

35. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chủ yếu Trung ương

36. Đồng chí Nguyễn quang đãng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

37. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ

38. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

39. Đồng chí Nguyễn tương khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Khánh Hoà

40. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Quốc phòng, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam

41. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh Ninh Bình

42. Đồng chí nai lưng Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên và Môi trường

43. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy banThường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy banTài thiết yếu - giá thành của Quốc hội

44. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV thức giấc Thái Nguyên

45. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm thường trực Ủy banKiểm tra Trung ương

46. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn

47. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ bội nghĩa Liêu

48. Đồng chí Nguyễn khỏe khoắn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, kiêm Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

49. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy banKiểm tra Trung ương

50. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thiết bị trưởng cỗ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch

51. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

52. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Tổng Thanh tra thiết yếu phủ

53. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

54. Đồng chí è cổ Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Giám đốc học viện Quốc phòng

55. Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dântỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Vĩnh Phúc

57. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Tuyên Quang

58. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó công ty tịch, Tổng Thư cam kết Ủy banTrung ương trận mạc Tổ quốc Việt Nam

59. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

60. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp

61.

Xem thêm:

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Bình Phước

62. Đồng chí Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, vật dụng trưởng bộ Quốc phòng

63. Đồng chí Lê ngôi trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dântỉnh thừa Thiên Huế

64. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh Bến Tre

65. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Viện Hàn lâm công nghệ và công nghệ Việt Nam

66. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Cao Bằng

67. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV thức giấc Lai Châu

68. Đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Quốc phòng

69. Đồng chí trằn Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV thức giấc Bình Dương

70. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Ủy banThường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy banTư pháp của Quốc hội

71. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, lắp thêm trưởng cỗ Xây dựng

72. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

73. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh nam giới Định

74. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó túng bấn thư Thành uỷ, chủ tịch Ủy ban Nhân dânThành phố hồ nước Chí Minh

75. Đồng chí hồ nước Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước

76. Đồng chí trằn Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

77. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

78. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Chánh án sở tại Toà án nhân dân buổi tối cao

79. Đồng chí è Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thư thường trực Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

80. Đồng chí è cổ Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh Vĩnh Long

81. Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, trang bị trưởng cỗ Quốc phòng

82. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm trưởng sở tại Bộ nước ngoài giao

83. Đồng chí è cổ Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó nhà nhiệm thường trực Văn phòng chủ yếu phủ

84. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Hưng Yên

85. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ lạng Sơn

86. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh Ninh Thuận

87. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác làm việc đại biểu ở trong Ủy banThường vụ Quốc hội

88. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu

89. Đồng chí è cổ Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó công ty nhiệm văn phòng công sở Quốc hội

90. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Ủy banThường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy banKinh tế của Quốc hội

91. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư Thành uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dânthành phố Hải Phòng

92. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam

93. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải

94. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh Hà Nam

95. Đồng chí trằn Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Công an

96. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, lắp thêm trưởng cỗ Nội vụ

97. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ Kon Tum

98. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao

99. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm trưởng cỗ Ngoại giao

100. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng uỷ Khối các cơ quan lại Trung ương

101. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng

102. Đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thứ trưởng bộ Quốc phòng

103. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh An Giang

104. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ tô La

105. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ Thái Bình

106. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng chỉnh sửa Tạp chí cộng sản

107. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư Đảng uỷ Khối công ty Trung ương

108. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Hà Giang

109. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh uỷ Bắc Ninh

110. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dântỉnh Sóc Trăng

111. Đồng chí hồ nước Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV thức giấc Gia Lai

112. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng

113. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp

114. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, quản trị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

115. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ Nghệ An

116. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóaXIV tỉnh giấc Điện Biên

117. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ Quảng Bình

118. Đồng chí Lê quang đãng Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Quảng Trị

119. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dântỉnh Quảng Ngãi.