*

Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đang xem: Giải công nghệ 8 bài 20

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH – CĐ Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên Tạo câu hỏi Hủy Xác nhận câu hỏi phù hợp × Mua vip Chọn môn học Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên Tất cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip

*

Đề bài và đáp án IOE từ vòng 15 đến vòng 35 lớp 5

#Tiếng anh lớp 5 5

*
*

Vào link sau tham khảo

Luyen-thi-IOE-tieng-anh-lop-5.pdf

Hk tốt !!

Vào phần tin nhắn . Tớ gửi link cậu mới coppy được .

Đúng(0)

*

ĐÁp án đâu

*

Làm hộ mk từ vòng 15 đến vòng 35.

#Tiếng anh lớp 5 8

*
*

ok mik làm cho

Đúng(0)

*

Làm kiểu gì bạn

Mình vào link rồi

*
*
*

ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5

1. house / is / the city. / in / My

…………………………………………………………………….

2. Peter / go / on foot? / Does / to work

……………………………………………………………………..

3. _ESULT

4. My mother gave me a _ _ _ _ _ _ _ yesterday.

*

ghi đáp án rồi thì xin làm gì

*

ối giồi ôi , huhu buồn quá ả nhà ơi , có ai cho em cái đáp án violympic toán tiếng anh lớp 5 với , vòng 3 nha , em tạ ơn , kết bạn , chơi tốt ,tick cho 15 lần đúng luôn .

bài 1 : sắp xếp theo thứ tự tăng dấn

2 : đừng để điểm rơi

#Tiếng anh lớp 5 2

*
*

I. Nội qui tham gia “Giúp tôi giải toán”

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không “Đúng” vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

cố gắng lên !!! hok tốt nha !!

Đúng(0)

*

bạn bị lm sao ý

*

Các bạn ơi cần bao nhiêu điểm để qua vòng ioe cấp tỉnh lớp 5 vậy ?

#Tiếng anh lớp 5 9

*
*

chắc trên 1300 hoặc 1350

Đúng(2)

*

Hơn 8. Ioe nhé

*

Các bạn ơi , vòng thi IOE khối lớp 5 dien ra va kết thúc vào ngày nào nhỉ. Hãy gửi câu trả lời cho mình sớm nhất có thể nhé. Cảm ơn các bạn nhiều!!!

#Tiếng anh lớp 5 3

*
*

Mình xin lỗi vì phạm luật ban tổ chức Online Maths nhưng mình rất cần câu trả lời. Giúp mình với nha

Đúng(0)

*

kết thúc rồi bạn.Từ thứ 7 ngày 6 tháng 1 mà

*

did you come to mary”s _____ yesterday

ai làm vòng 28 rồi cho mình biết đáp án nhé

#Tiếng anh lớp 5 4

*
*

Vòng 28?

Đúng(0)

*

VONG 28 NAO CO ???????

*
*
*

1/ Defeat the Goalkeeper —Thủ môn bắt bóng.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1/ He’s from London.He’s….

a. Britain b. UK c. British d. England

2/ What do you doing in your…time?

a. break b. free c. good d. All are correct

3/ What colour is Jane’s hair?-It’s….

a. wavy b. blonde c. straight d. curly

4/ Why can’t Jim go to school today?-Because he had….

a. a broke leg b. an accident c. a leg broke d. broke leg

5/…do you have Music lessons?-Every Monday afternoon.

a. How much b. How many c. How often d. How long

6/ When…you and your twin born?

a. is b. was c. were d. did

7/ Where did you go last weekend?-I… to Ho Chi Minh City.

a. fly b. flied c. flu d. flew

8/I have a fever. -Let me see.You should…a doctor.

a. see b. go c. examine d. have

9/ Why are you wearing sunglasses?What’s the matter with you?-I’ve got…

a. a sore throat b. an earache c. sore eyes d. sore ankles

10/ Who is the…in your class?

a. tall b. taller c. tallest d. more tall

11/ How did you make this toy?-…

a. By hand b. On foot c. By bus d. By train

12/ What…your aunt do?-She’s a pharmacist.

a. is b. can c. does d. has

13/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently:

a. chair b. chicken c. kitchen d. mechanic

14/ What…is it today?-Friday 5th .

a. day b. date c. time d. occasion

15/ Where are you going on your next holiday?-I am going on…with my family.

a. business b. an excursion c. a working visit d. a bus

16/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently:

a. seaside b. salad c. sure d. sandals

17/ Where does your uncle live?-He lives on an….

a. Ireland b. iceland c. island d. aisle

18/ Why did you go to the…yesterday?-I wanted to buy some aspirins.

a. hospital b. supermarket c. doctor’s d. chemist’s

19/ How…she look?-She’s young and beautiful.

a.i s b. does c. do d. has

20/ What’s her…?-She’s French.

a. country b. nationality c. language d. national

2/ What’s the Order ?—Thứ tự nào đúng ?.

Xem thêm:

*
*

Đề bài:

Albert và Bernard vừa kết bạn với Cheryl. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Cheryl. Sau đó, Cheryl đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày17/8.

Cheryl sau đó đã tiết lộ riêng với Albert và Bernard về tháng và ngày sinh của mình.

Albert: “Tớ không biết ngày sinh của Cheryl, nhưng tớ biết Bernard cũng không biết”.

Bernard: “Trước tớ không biết ngày bạn ấy sinh nhưng giờ tớ biết rồi”.

Albert: “Vậy tớ đã biết ngày sinh nhật của Cheryl”.

Theo các bạn, Cheryl sinh ngày nào?

Ngay sau khi Alex Bellos đăng bài toán lên The Guardian, hàng trăm người bắt đầu tìm kiếm đáp án. Bình luận được chú ý nhiều nhất thuộc về độc giả Colinius với câu hỏi thể hiện sự bất lực của anh trước bài toán dành cho học sinh 14-15 tuổi: “Tại sao Cheryl không nói luôn sinh nhật của cô ấy cho hai bạn?”.

#Tiếng anh lớp 5 4

*
*

tự mà giải đi nhé!

Đúng(0)

*

Albert và Bernard vừa kết bạn với Cheryl. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Cheryl. Sau đó, Cheryl đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày17/8.

Cheryl sau đó đã tiết lộ riêng với Albert và Bernard về tháng và ngày sinh của mình.

Albert: “Tớ không biết ngày sinh của Cheryl, nhưng tớ biết Bernard cũng không biết”.

Bernard: “Trước tớ không biết ngày bạn ấy sinh nhưng giờ tớ biết rồi”.

Albert: “Vậy tớ đã biết ngày sinh nhật của Cheryl”.

Theo các bạn, Cheryl sinh ngày nào?

Ngay sau khi Alex Bellos đăng bài toán lên The Guardian, hàng trăm người bắt đầu tìm kiếm đáp án. Bình luận được chú ý nhiều nhất thuộc về độc giả Colinius với câu hỏi thể hiện sự bất lực của anh trước bài toán dành cho học sinh 14-15 tuổi: “Tại sao Cheryl không nói luôn sinh nhật của cô ấy cho hai bạn?”.

*

I. Look and read. Put the correct word in each line.

walkrainyhelmethousebuildings
0. This sign means we mustn’t walk.
*
*

I. Look and read. Put the correct word in each line.

0. walk1. rainy2. buildings3. house4. helmet

II. Read and k True (T) or False (F)

0. T1. T2. F3. F4. T

III. Read and do the task. There is an example.

0. astronaut1. zebra crossing2. tortoise3. listening4. bicycle

IV. Choose the correct words/ phrases and write.

0. (In) Ha Noi

1. (In) Bac Ninh Province.

3. (About) Sixty kilometres./ (About) 60km.

4. By bus

5. Yes, he does.

V. Write about the seasons and weather in your place, using the questions.

0. I live in + Place .

1. There are four seasons (two seasons). They are + names of the seasons.

2. My favourite season is + name of the favourite season.

3. It is usually + adjective of weather.

4. I (always/ usually/ often/ some times) + activities

Đúng(0)

*

I-

1.rainy

2.buildings

3.house

4.helmet

II-

1.T

2.F

3.F

4.T

III-

1.In Bac Ninh province

2.It”s about 60km from Ha Noi.

3.By bus

4.Yes,he does

IV-

1.A

2.A

3.C

4.A

v-

1.There are 4: spring,summer,autumn,winter

2.My favourite season is summer.

Xem thêm: Thay Đổi Khoảng Cách Giãn Chữ Trong Excel 2007, Cách Tạo Khoảng Cách Giữa Chữ Và Viền Trong Excel

3.It”s quite hot but interesting

4.I often go swimming on the beach or swimming poor.

Chúc bạn học tốt!

*

Đoàn Trần Quỳnh Hương 16 GP

*

Minh Tú sét boi 10 GP

*

Đỗ Lâm Vũ VIP 6 GP

*

Xyz VIP 5 GP

*

POP POP 5 GP

*

Lương Thị Vân Anh 4 GP

*

Nguyễn thành Đạt 4 GP

*

Phạm Duy 4 GP

*

Trần Trọng Nghĩa 3 GP

*

Quân 3 GP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *