buổi tối 15/9, Đại học giang sơn Hà Nội ra mắt điểm chuẩn vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học non sông Hà Nội thông báo cách thức nhập học với tân sinh viên theo hiệ tượng trực tuyến.


Thí sinh xem điểm chuẩn vào những trường, khoa member của ĐH đất nước Hà Nội năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học thành viên của Đại học quốc gia Hà Nội bao gồm:Trường ĐH kỹ thuật Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH nước ngoài ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH tởm tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực thuộc Đại học nước nhà Hà Nội gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa cai quản trị cùng Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa những Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông tin của Đại học giang sơn Hà Nội:Từ ngày 17/9 mang lại 17 giờ ngày 26/9, thí sinh xác thực nhập học tập trực đường vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi chứng thực nhập học tập thành công, sỹ tử sẽ thực hiện nhập học trực truyến từ bỏ 21/9 cho trước 17 giờngày 30/9.