Điểm chuẩn trường Đại học kiến tạo của các mã ngành cụ thể như sau, mời sỹ tử theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để biết thêm thông tin rõ ràng về điểm chuẩn hệ đh chính quy.


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học xây dừng 2021

Sau đây là cụ thể thông tin điểm chuẩn Đại học xây mới nhất:

Kiến trúc

Mã ngành: XDA01

Điểm chuẩn: 22.75

Kiến trúc (chuyên ngành: phong cách thiết kế Nội thất) (*)

Mã ngành: XDA02

Điểm chuẩn: 24.0

Kiến trúc (chuyên ngành: kiến trúc công nghệ) (*)

Mã ngành: XDA03

Điểm chuẩn: 22.25

Kiến trúc (chuyên ngành: phong cách thiết kế cảnh quan) (*)

Mã ngành: XDA04

Điểm chuẩn: 21.25

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: XDA05

Điểm chuẩn: 17.5

Quy hoạch vùng với đô thị (*) (Chuyên ngành: quy hoạch - kiến trúc)

Mã ngành: XDA06

Điểm chuẩn: 20.0

Kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

Mã ngành: XDA07

Điểm chuẩn: 23.5

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: khối hệ thống kỹ thuật vào công trình) (*)

Mã ngành: XDA08

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)

Mã ngành: XDA09

Điểm chuẩn: 23.0

Kỹ thuật xây dựng (*)

Mã ngành: XDA10

Điểm chuẩn: 18.5

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng Giao thông(Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường)

Mã ngành: XDA11

Điểm chuẩn: 17.25

Kỹ thuật cung cấp thoát nước(Chuyên ngành: kỹ thuật nước - môi trường xung quanh nước)

Mã ngành: XDA12

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật Môi trường(*)

Mã ngành: XDA13

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật trang bị liệu(*)

Mã ngành: XDA14

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: XDA15

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: XDA16

Điểm chuẩn: 25.35

Khoa học vật dụng tính(*)

Mã ngành: XDA17

Điểm chuẩn: 25.0

Kỹ thuật cơ khí(*)

Mã ngành: XDA18

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: trang bị xây dựng)

Mã ngành: XDA19

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng)

Mã ngành: XDA20

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: chuyên môn cơ điện)

Mã ngành: XDA21

Điểm chuẩn: 21.75

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: chuyên môn ô tô)

Mã ngành: XDA22

Điểm chuẩn: 23.25

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: XDA23

Điểm chuẩn: 24.0

Quản lý xây dựng(chuyên ngành: kinh tế và quản lý đô thị)

Mã ngành: XDA24

Điểm chuẩn: 23.25

Quản lý xây dựng (chuyên ngành: kinh tế tài chính và cai quản bất đụng sản)

Mã ngành: XDA25

Điểm chuẩn: 23.5

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: XDA26

Điểm chuẩn: 24.75

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA27

Điểm chuẩn: 19.0

Khoa học thiết bị tính (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA28

Điểm chuẩn: 23.1

Lời kết: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại Học xây dừng 2021 xác định do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.