mercurytravel.com.vn- Mối quan hệ giới tính giữa Bá Đa Lộc và chúa Nguyễn Ánh vào thời gian đầu đã không được chính sử nêu rõ. Sách Đại phái mạnh thực lục chỉ nhắc đến vị giám mục này vào tháng 7 âm lịch 1783 nhưng thực tế có nhiều chuyện hay.

Bạn đang xem: Giám mục bá đa lộc

 

*
Vị trí Côn Đảo (Poulo-Condore) trên bạn dạng đồ vn in năm1925.T.L Lê Nguyễn

Xem hồ hết gì người Anh và bạn Pháp nói về Côn Đảo vào đầu những năm 1780, ta thấy tất cả sự trùng khớp với khoảng thời hạn gần cha năm cơ mà chúa Nguyễn Ánh đã quản lý hoàn toàn vùng khu đất Gia Định (từ Biên Hòa đến Cà Mau ngày nay).

Theo bộ sử Đại phái mạnh thực lục, vào thời điểm tháng 5 âm định kỳ 1779, sau đều trận đánh lớn, cầm cố yếu hơn, tướng mạo Tây đánh là Phạm Ngạn rút quân về Qui Nhơn, quân của chúa Nguyễn thừa thắng đánh ra mang đến Bình Thuận. Từ thời khắc này cho tới tháng 3.1782, chúa Nguyễn Ánh đã cai quản trọn vùng Gia Định.

Bá Đa Lộc du nhập kỹ thuật trồng lúa, cam, lựu, túng đao… vào Côn Đảo

Nguyễn Ánh dành khoảng thời hạn ổn định gần ba năm để củng thế thủ phủ tp sài gòn và những vùng đất phía Nam, trong đó có bài toán tổ chức bộ máy hành chánh bố dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ, phân thành các huyện, tổng, đặt các chức quan giai cấp (ký lục, cai bạ…) (Đại nam thực lục – tập I – NXB giáo dục 2002, trang 207).

Mặt không giống ông mang lại đóng nhiều tàu thuyền, củng thay lực lượng để chờ đón những trận đánh sắp tới. Mon giêng âm kế hoạch 1780, thể theo đề xuất của tướng mạo sĩ, để có sự chủ yếu danh trong câu hỏi điều hành trận chiến chống lại đơn vị Tây Sơn, chúa Nguyễn đã từ cương vị Đại thống chế nhiếp quốc chính, có tác dụng lễ xưng vương tại tp sài thành (chi tiết này cho biết sự nhầm lẫn của một vài tác mang khi nhận định rằng đến năm 1802, lúc tiêu diệt dứt nhà Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh “lên ngôi vua”.

Kỳ thực vào khoảng thời gian 1802, Nguyễn Vương đang là vua cùng chỉ làm cho mỗi một câu hỏi là để niên hiệu Gia Long nhưng thôi. Ông cũng không lên ngôi hoàng đế, câu hỏi này chỉ ra mắt vào năm 1806). Hồi ký của đoàn thám hiểm John Gore còn cho thấy rõ một điều: trước năm 1780, Giám mục Bá Đa Lộc vẫn giữ một vai trò lành mạnh và tích cực trong kế hoạch hành vi cùa chúa Nguyễn.

Xem thêm: Hình Ảnh Con Sứa Đẹp Dưới Đáy Đại Dương, Làm Món Gì Ngon

Ngay từ tháng 8.1779, ông ta đang lập chứng thư gửi ra Côn Đảo để lôi kéo tàu buôn vào cửa biển Đàng trong buôn bán, và soạn bức thư cùng ngày gửi thuyền trưởng các tàu thuyền ghẹ lại quần đảo.

Trong chuyện nói của mình, thuyền trưởng Gore còn nhận định rằng rất hoàn toàn có thể chính Bá Đa Lộc đã du nhập kỹ thuật trồng lúa, cam, lựu, túng bấn đao… vào Côn Đảo (Alexis Faure – Les Français au Cochinchine au XVIII siècle – Mgr Pigneau de Béhaine – Évêque d’Adran – Paris 1891, trang 39-40).

*
Bìa sách ‘Mgr Pigneau de Béhaine – Évêque d’Adran…’ viết riêng biệt về Giám mục Bá Đa Lộc.TL Lê Nguyễn

Côn Đảo là hòn đảo gần như là bị cô lập với đất liền trong một thời hạn dài, nếu không có cây giống, hạt như thể hay con giống với từ lục địa ra thì hệ đụng thực đồ không thể có được như ngày nay. Tất nhiên, những vấn đề làm của Bá Đa Lộc khởi nguồn từ chủ trương của chính chúa Nguyễn Ánh, với điều này chứng tỏ chúa đã suy xét Côn Đảo từ nhiều thời gian trước khi chọn nơi này làm vị trí lẩn né sự truy nã đuổi trong phòng Tây Sơn.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bá Đa Lộc với chúa Nguyễn Ánh trong thời gian đầu đang không được chính sử nêu rõ. Sách Đại nam giới thực lục chỉ nhắc tới vị giám mục này vào tháng 7 âm định kỳ 1783, lúc “vua nghe tin Bá Đa Lộc sinh hoạt Chan Bon, khu đất Xiêm, sai fan đến mời” (Đại nam giới thực lục – tập 1, sđd, trang 218).

Trong lúc sách Đại nam giới liệt truyện (tập 2, quyển 28) thì chép sau khoản thời gian chúa Nguyễn Ánh đăng vương vương (1780), “Bá Đa Lộc mang lại yết kiến xin cầm cố sức giúp việc, vua nhận lời”. Còn theo những tin tức do một nhân hội chứng từng để chân lên Côn Đảo như thuyền trưởng John Gore, thì ngay vào thời điểm năm 1779, đã gồm dấu dấu của Bá Đa Lộc tại phía trên rồi. Điều này cũng dễ dàng hiểu: khi chép sử, sử tiệm triều Nguyễn không có trong tay những hội chứng từ ví dụ như trường hợp chứng thư của Bá Đa Lộc với bức thư gửi những thuyền trưởng tàu buôn quốc tế ký trong thời điểm tháng 8.1779.