GIỚI THIỆUĐƠN VỊ TRỰC THUỘCPHÒNGKHOAĐOÀN THỂTRUNG TÂM
*
TUYỂN SINHĐÀO TẠOĐẠI HỌCPHẦN MỀM QLĐTQUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾTHƯ VIỆNKHÁCTÀI LIỆU – BIỂU MẪUVĂN BẢN – TÀI LIỆUQUY CHẾ – QUY ĐỊNH
*

Khoa Khoa học sinh học vận dụng có tác dụng giảng dạy và thống trị chuyên môn các học phần, môn học/ tế bào đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức và kỹ năng ngành trình độ đào tạo ra đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

Bạn đang xem: Khoa khoa học ứng dụng


1Tổ chức triển khai giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa thống trị theo đúng công tác đào tạo, kế hoạch đào tạo và giảng dạy chung của nhà trường.
2Phân công giảng dạy cho từng giáo viên trong khoa trên đại lý thống tốt nhất với phòng tổ chức – Hành chủ yếu và phòng Đào tạo. Cai quản theo dõi số tiết đào tạo và huấn luyện của từng giảng viên trong năm học. Bằng phẳng bố trí tiếng giảng và chịu đựng tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về khoảng thời gian thừa, thiếu thuộc khoa.
3Thực hiện vấn đề biên biên soạn chương trình, giáo trình, học tập liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp đào tạo học tập và các tính năng khác nhằm bảo đảm an toàn và nâng cấp chất lượng đào tạo.
4Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phân tích khoa học với các chuyển động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo và giảng dạy hàng năm của phòng trường.
5Phối hợp với phòng nghiên cứu khoa học cùng Hợp tác thế giới tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chăm môn, hội thảo về công nghệ các nghành nghề dịch vụ thuộc khoa phụ trách.

Xem thêm: Công Ty Samsung Các Công Ty Con Của Samsung Vì Cạnh Tranh Không Công Bằng

6Quản lý cán bộ, giảng viên với giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất biến hóa về tổ chức, nhân sự vào khoa theo phân cấp cho của Hiệu trưởng.
7Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một trong những học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kỹ năng cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lí lý.
8Quản lý và áp dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở trang bị chất, trang sản phẩm công nghệ kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất xẻ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị chức năng quản lý.
9Phối hợp với phòng tổ chức triển khai – Hành bao gồm xây dựng planer và tổ chức tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp trình độ chuyên môn, nhiệm vụ cho đội ngũ giảng viên, cán cỗ của khoa.
10Thực hiện tại chế độ báo cáo theo cơ chế của Hiệu trưởng.
11Thực hiện các nhiệm vụ không giống theo sự phân công của chỉ đạo nhà trường.