Ký hiệu điện tử cơ bản

Ký hiệu điện tử cơ bản được các kỹ sư sử dụng trong các sơ đồ và sơ đồ mạch điện để chỉ ra cách các linh kiện mạch điện được kết nối với nhau.

Đang xem: Ký hiệu viết tắt của linh kiện điện tử

Sơ đồ bố trí mạch là một cách đơn giản và hiệu quả để hiển thị bằng hình ảnh các kết nối điện, các linh kiện và hoạt động của một mạch điện hoặc hệ thống cụ thể. Các ký hiệu linh kiện điện tử được gọi là Ký hiệu điện tử thường được sử dụng trong sơ đồ mạch, có sự hỗ trợ của máy tính để xác định vị trí của các linh kiện và phần tử riêng lẻ trong mạch.

Ký hiệu sơ đồ điện không chỉ xác định vị trí linh kiện mà còn cả loại phần tử điện, cho dù điện trở, cuộn cảm, điện dung, v.v. Do đó , ký hiệu linh kiện điện tử trên bộ mạch xác định và đại diện cho các thiết bị điện cho biết chúng có điện như thế nào. được kết nối với nhau trong khi vẽ các đường giữa chúng đại diện cho các dây dẫn.

Các dây dẫn hoặc chân kết nối của một linh kiện trong sơ đồ có thể được xác định bằng cách sử dụng các chữ cái hoặc chữ viết tắt. Ví dụ, các dây dẫn kết nối của một transistor tiếp giáp lưỡng cực, (BJT) được xác định là E (emitter), B (base) và C (collector). Các mũi tên cũng được sử dụng trong các ký hiệu linh kiện để chỉ ra hướng của dòng điện hội tụ xung quanh mạch hoặc qua một linh kiện, hoặc được sử dụng như một phần trong ký hiệu linh kiện của chúng để cho thấy rằng các linh kiện có giá trị thay đổi hoặc điều chỉnh được. Ví dụ, một chiết áp hoặc biến trở.

Mặc dù các linh kiện điện được biểu thị bằng các ký hiệu sơ đồ được chấp nhận rộng rãi, nhưng có một số biến thể và ký hiệu thay thế được sử dụng trên khắp thế giới để đại diện cho cùng một linh kiện hoặc thiết bị điện. Ví dụ, IEC ( Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế ) có một bộ ký hiệu, trong khi IEEE ( Viện Kỹ sư Điện và Điện tử ) có một bộ ký hiệu thay thế cho cùng một linh kiện.

Xem thêm:

Ký hiệu linh kiện điện tử cơ bản được trình bày ở đây là ký hiệu được chấp nhận chung hơn vì chúng được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực điện và điện tử. ký hiệu sơ đồ điện riêng lẻ bên dưới được đưa ra cùng với mô tả và giải thích ngắn gọn.

Ký hiệu nguồn điện tử cơ bản

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả
*
Cell Pin Một tế bào pin DC duy nhất 0,5V
*
Nguồn pin DC Một tập hợp các tế bào đơn lẻ tạo thành nguồn cung cấp pin DC
*
Nguồn điện áp DC Nguồn cung cấp điện áp một chiều không đổi có giá trị cố định
*
Nguồn dòng DC Nguồn cung cấp dòng điện một chiều không đổi có giá trị cố định
*
Nguồn điện áp được kiểm soát Nguồn điện áp phụ thuộc được điều khiển bởi điện áp hoặc dòng điện bên ngoài
*
Nguồn dòng điện được kiểm soát Nguồn dòng phụ thuộc được điều khiển bởi điện áp hoặc dòng điện bên ngoài
*
Nguồn điện áp AC Nguồn hoặc máy phát điện áp hình sin

Ký hiệu nối đất

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Đất Đất tham chiếu đến một điểm điện áp phổ biến bằng 0
*
Dây đất Kết nối với điểm nối đất của nguồn điện
*
Đất kỹ thuật số Một đường dây nối đất mạch logic kỹ thuật số chung

Ký hiệu điện trở

Biểu tượng giản đồ Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Điện trở cố định (Thiết kế IEEE) Một điện trở có giá trị cố định có giá trị điện trở được chỉ ra bên cạnh ký hiệu của nó
*
Điện trở cố định (Thiết kế IEC)
*
Chiết áp (Thiết kế IEEE) Chiết áp có giá trị điện trở có thể điều chỉnh từ 0 đến giá trị lớn nhất
*
Chiết áp (Thiết kế IEC)
*
Rheostat (Thiết kế IEEE) Biến trở hoàn toàn có thể điều chỉnh có giá trị điện trở thay đổi từ 0 đến giá trị lớn nhất
*
Rheostat (Thiết kế IEC)
*
Chiết áp tinh chỉnh Chiết áp tinh chỉnh để gắn vào pcb
*
Nhiệt điện trở (Thiết kế IEEE) Điện trở nhiệt có giá trị điện trở thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ xung quanh
*
Nhiệt điện trở (Thiết kế IEC)

Ký hiệu tụ điện

Biểu tượng giản đồ Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Tụ điện giá trị cố định Tụ điện xoay chiều không phân cực bản song song có giá trị cố định có giá trị điện dung được chỉ ra bên cạnh ký hiệu của nó
*
Tụ điện giá trị cố định
*
Tụ điện phân cực Tụ điện một chiều phân cực có giá trị cố định thường là tụ điện phải được kết nối với nguồn cung cấp như được chỉ dẫn
*
Tụ điện biến đổi Tụ điện có thể điều chỉnh được mà giá trị điện dung có thể thay đổi bằng các bản điều chỉnh

Ký hiệu cuộn cảm và cuộn dây

Biểu tượng giản đồ Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Cuộn cảm lõi không khí Một cuộn cảm, cuộn dây tạo ra từ trường xung quanh chính nó khi được cung cấp năng lượng
*
Cuộn cảm lõi sắt Một cuộn cảm được tạo thành bằng cách cuộn cuộn dây xung quanh một lõi sắt nhiều lớp được biểu thị bằng các đường liền mạch
*
Cuộn cảm lõi Ferrite Một cuộn cảm được tạo thành bằng cách cuộn cuộn dây xung quanh một lõi ferit không rắn được biểu thị bằng các đường đứt nét

Ký hiệu công tắc

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
SPST công tắc một cực Công tắc bật tắt một cực đơn cực được sử dụng để tạo (BẬT) hoặc ngắt (TẮT) một dòng điện
*
Công tắc BẬT / TẮT kép gồm hai vị trí BẬT Công tắc BẬT / TẮT kép gồm hai vị trí BẬT
*
Nút bấm (N.O) Nút bám tiếp điểm thường mở – nhấn để đóng, nhả để mở
*
Nút bấm (N.C) Nút bấm tiếp điểm thường đóng – nhấn để mở, nhả để đóng
*
Công tắc chuyển mạch đơn cự Đây công tắc ON và OFF cơ bản bao gồm một tiếp điểm đầu vào và một tiếp điểm đầu ra
*
Rơ le SPDT Có nghĩa : có hai tiếp điểm thường đóng (NC) và thường mở (NO) với một tiếp điểm COM ( tiếp điểm chung – hay tiếp điểm giữa )
*
Rơ le DPST Cả 2 tải được kết nối tại 1 thời điểm. Chúng hoàn toàn độc lập và có điện áp khác nhau
*
Rơ le DPDT Chức năng hoạt động như 2 công tắc SPDT độc lập hoạt động chung cần gạt. Chỉ có 2 tải ở trạng thái On cùng 1 thời điểm
*
DIP Công tắc DIP được gắn trên PCB với các công tắc bật tắt từ 1 đến 10 hoặc cực đơn, cực đôi, xoay hoặc với một đầu chung

Biểu tượng giản đồ điốt bán dẫn

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Diode bán dẫn Diode tiếp giáp pn bán dẫn được sử dụng cho các ứng dụng chỉnh lưu và dòng điện cao
*
Điốt Zener Điốt Zener được sử dụng trong vùng đánh thủng điện áp ngược của nó cho các ứng dụng điều chỉnh và giới hạn điện áp
*
Điốt Schottky Điốt Schottky bao gồm bán dẫn loại n và mối nối điện cực kim loại cho các ứng dụng điện áp thấp

Ký hiệu sơ đồ transistor

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Transistor lưỡng cực NPN Có đặc điểm là vùng B loại p được pha tạp nhẹ giữa hai vùng cực E và cực C loại n với mũi tên chỉ hướng dòng điện thông thường đi ra.
*
Transistor lưỡng cực PNP Có đặc điểm là vùng B loại n được pha tạp nhẹ giữa hai vùng cực E và cực C loại p. Mũi tên chỉ ra hướng của dòng điện thông thường đi vào.

Xem thêm:

*
Darlington Hai transistor lưỡng cực npn hoặc pnp được kết nối trong một cấu hình C chung nối tiếp để tăng độ lợi dòng điện
*
N-JFET Transistor hiệu ứng trường tiếp giáp kênh N có kênh bán dẫn loại n giữa S và D với mũi tên chỉ hướng của dòng điện thông thường
*
P-JFET Transistor hiệu ứng trường tiếp giáp kênh P có kênh bán dẫn loại p giữa S và D với mũi tên chỉ hướng của dòng điện thông thường
*
N-MOSFET Ttransistor hiệu ứng trường bán dẫn oxit kim loại-kênh N với cực G cách điện có thể hoạt động ở chế độ ngèo hoặc tăng cường
*
P-MOSFET Ttransistor hiệu ứng trường bán dẫn oxit kim loại-kênh P với cực G cách điện có thể hoạt động ở chế độ ngèo hoặc tăng cường

Biểu tượng giản đồ dịch vụ quang

Ký hiệu Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
LED Một diode bán dẫn phát ra ánh sáng màu từ lớp tiếp giáp của nó khi phân cực thuận
*
LED 7 đoạn LED 7 đoạn được sử dụng cực âm chung (CC) hoặc cực dương chung (CA) để hiển thị các số và chữ cái đơn lẻ
*
Điốt quang Một thiết bị bán dẫn cho phép dòng điện chạy khi tiếp xúc với năng lượng ánh sáng tới
*
Pin mặt trời Bộ chuyển đổi tế bào quang điện tiếp giáp P – N chuyển đổi trực tiếp ánh sáng thành năng lượng điện
*
Điện trở quang Điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR) thay đổi giá trị điện trở của nó khi cường độ ánh sáng thay đổi
*
Đèn báo hoặc bóng đèn Đèn dây tóc, đèn báo hoặc các vật khác phát ra ánh sáng nhìn thấy được khi có dòng điện chạy qua
*
Opto-isolator hoặc Optocoupler Bộ cách ly Opto hoặc Optocoupler sử dụng các thiết bị nhạy cảm để cô lập các kết nối đầu vào và đầu ra của nó

Ký hiệu cổng logic kỹ thuật số

Biểu tượng giản đồ Nhận dạng ký hiệu Mô tả của Biểu tượng
*
Cổng NO Cổng logic chỉ có một đầu vào và một đầu ra và xuất ra mức logic 1 (CAO) khi đầu vào là 0 (THẤP) và xuất ra 0 khi đầu vào là 1
*
Cổng AND Cổng logic với hai hoặc nhiều đầu vào xuất ra mức logic 1 (CAO) khi TẤT CẢ các đầu vào của nó ở mức logic 1 (CAO)
*
Cổng NAND Cổng logic có hai hoặc nhiều đầu vào xuất ra mức logic 0 (THẤP) khi TẤT CẢ các đầu vào của nó đều CAO ở mức logic 1 (Tương đương với NOT + AND)
*
Cổng OR Cổng logic có hai hoặc nhiều đầu vào xuất ra mức logic 1 (CAO) khi BẤT KỲ (hoặc cả hai) đầu vào của nó ở mức logic 1 (CAO)
*
Cổng NOR Cổng logic có hai hoặc nhiều đầu vào xuất ra mức logic 0 (THẤP) khi BẤT KỲ (hoặc cả hai) đầu vào của nó ở mức CAO ở mức logic 1
*
Cổng XOR Cổng Exclusive-OR với hai đầu vào xuất ra mức logic 1 (CAO) bất cứ khi nào hai đầu vào của nó KHÁC NHAU
*
Cổng XNOR Cổng NOR với hai đầu vào xuất ra mức logic 1 (CAO) bất cứ khi nào hai đầu vào của nó là CÙNG (NOT + XOR)
*
SR Flip-Flop Set-Reset Flip-flop là một thiết bị bistable được sử dụng để lưu trữ một bit dữ liệu trên hai đầu ra bổ sung của nó
*
JK Flip-Flop JK (Jack Kilby) Flip-flop có chữ J cho Đặt và chữ K cho Đặt lại (Xóa) với phản hồi bên trong
*
D-type Flip-Flop D (Trì hoãn hoặc Dữ liệu) Flip-flop là một flip-flop đầu vào duy nhất chuyển đổi giữa hai đầu ra bổ sung của nó
*
D-Latch Chốt dữ liệu lưu trữ một bit dữ liệu trên đầu vào duy nhất của nó khi chân bật EN ở mức THẤP và xuất ra bit dữ liệu một cách rõ ràng khi chân bật EN ở mức CAO
*
Bộ ghép kênh 4 đến 1 Bộ ghép kênh chuyển dữ liệu trên một trong các chân đầu vào của nó đến một đường đầu ra duy nhất
*
Bộ phân kênh 1 đến 4 Bộ phân kênh chuyển dữ liệu trên chân đầu vào duy nhất của nó đến một trong một số đường đầu ra

Ở đây, chúng ta đã thấy một số ký hiệu sơ đồ điện và điện tử cơ bản ở dạng đồ họa được các kỹ sư sử dụng để chỉ ra cách một mạch cụ thể được kết nối với nhau và hoạt động bằng các loại ký hiệu được sử dụng bên trong nó để các kỹ sư khác có thể hiểu được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *