tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Các bài toán tính tuổi lớp 4

*

*

*

Me teo so tuoi la :

( 45 + 27 ) : 2 = 36 ( tuoi )

Con co so tuoi la :

45 - 36 = 9 ( tuoi )

D/S : nhỏ : 9 tuoi

Me : 36 tuoi


Mẹ hơn nhỏ 25 tuổi . Biết 3 năm trước tổng số tuổi của hai người mẹ con là 45 tuổi . Tính tuổi hai bà bầu con bây chừ ?


3 năm trước Con số tuổi là:

(45-25):2=10 

3 năm trước Mẹ số tuổi là:

45-10=35 tuổi 

Tuổi con hiện thời là:

10+3=13(tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là:

35+3=38(tuổi)


Tổng số tuổi của chị em và nhỏ là :

45 - (3 x 2) = 39 (tuổi)

Tuổi của bà bầu hiện nay là :

(39 + 25) : 2 = 32(tuổi)

Tuổi của con hiện nay là :

39 - 32 = 7 (tuổi)

Đáp số : tuổi bà mẹ :32 tuổi 

tuổi con 7 tuổi


Tuổi của mẹ hiện nay gấp 7 lần tuổi con. Khi tuổi chị em = tuổi con bây giờ thì tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi từng người hiện giờ biết tổng cộng tuổi của hai người mẹ con bây chừ là 45 tuổi


hiện ni tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 37 tuổi, biết rằng hai năm kia mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi hiện thời mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi.


Hiệu tuổi của hai mẹ con không nỗ lực đổi

Tuổi của con là (37 - 27) : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi của bà bầu là 37 - 5 = 32 (tuổi)


Vì 2 năm trước mẹ hơn nhỏ 27 tuổi nên hai năm sau người mẹ vẫn hơn bé 27 tuổi

Mẹ có số tuổi là:

(37 + 27) :2 = 32 (tuổi)

Hiện nay có có số tuổi là:

37 - 32 = 5(tuổi)

Đ/S: Mẹ:32 tuổi

Con:5 tuổi


Khi con trăng tròn tuổi thì chị em 45 tuổi. Tính tuổi hai chị em con bây chừ biết rằng hiện ni tổng số tuổi của hai người mẹ con là 41 tuổi


Mẹ hơn con: 45 - 20 = 25 (tuổi)

Tuổi con: (41 - 25) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ: 8 + 25 = 33 (tuổi)

(Học giỏi nka)


Mẹ rộng con:45-20=25 (tuổi)

Tuổi con:(41-25):2=8(Tuổi)

Tuổi mẹ:25+8=33(tuổi)

Đáp số:mẹ 33 tuổi

con:8 tuổi


Xem thêm: Xe Đắt Nhất Thế Giới Năm 2022, 10 Chiếc Xe Đắt Nhất Thế Giới Hiện Nay

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 45 tuổi .Biết tuổi bà bầu hơn con 31 tuổi .Hỏi bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi,con từng nào tuổi


Tuổi con hiện thời là :

( 45 - 31 ) : 2 = 7 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ là :

45 - 7 = 38 ( tuổi )

Đáp số :.....

tic đúng nhé !


Hiện ni tổng số tuổi của hai chị em con là 48 tuổi. Biết 5 thời gian trước mẹ hơn bé 24 tuổi. Tính tuổi hai chị em con bây chừ ?


Gọi số tuổi của chị em hiện nay là : a (tuổi) (a>0)

Số tuổi của nhỏ hiện nay là : b (tuổi) (b(heptegincasesa+b=48\(a-5)-(b-5)=24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\48-b-5-b+5=24endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesa=48-b\-2b=-24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\b=12endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=36\b=12endcases) (THỎA MÃN)

Vậy hiện nay mẹ 36 tuổi ; bé 12 tuổi


Đúng 0
comment (0)

bạn yến làm nuốm là hơi dài, làm như vậy này gọn ghẽ mà dễ dàng nắm bắt này:

giải

theo bài ra, từ thời điểm cách đó 5 năm ngoái thì người mẹ hơn bé 24 tuổi. Vậy mẹ luôn luôn hơn nhỏ 24 tuổi

hiện nay người mẹ có số tuổi là:

(48+24):2=36(tuổi)

hiện nay con gồm số tuổi là:

48-36=12(tuổi)

Đ/s:........

nhớ k đó nha


Đúng 0
phản hồi (0)

mẹ: 36 tuổi; con: 12 tuổi nhachúc bạn học tốt


Đúng 0

bình luận (0)

Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền khô giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
mercurytravel.com.vn