Nhà đầu tư chi tiêu cần chũm chắc ý nghĩa và mục tiêu của ngày giao dịch không hưởng trọn quyền (GDKHQ), ngày đăng ký sau cuối và ngày giao dịch khi muốn có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng trọn quyền. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về ngày thanh toán không tận hưởng quyền, ngày đăng ký sau cùng và ngày giao dịch thanh toán để nhà chi tiêu có ánh nhìn sâu hơn trước lúc tham gia giao dịch thanh toán muabán cổ phiếu.

Bạn đang xem: Ngày chốt danh sách cổ đông

1. Ngày giao dịch thanh toán không hưởng trọn quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng trọn quyền là ngày thanh toán mà người tiêu dùng sẽ ko được hưởng những quyền có tương quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cp phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…). Mục tiêu là của thời buổi này là để chốt danh sách cổ đông download cổ phiếu của người tiêu dùng hiện tại.

*

2. Ngày đăng ký ở đầu cuối là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày tổ chức triển khai phát hành chốt list người sở hữu đầu tư và chứng khoán để triển khai các quyền mang lại cổ đông.

Xem thêm: Truyện Cười Vợ Chồng Cãi Nhau !, Truyện Cười: Thèm Được Cãi Nhau Với Chồng

Nhà đầu tư chi tiêu mua cp trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong list được hưởng trọn quyền. Nếu mua cp tại ngày GDKHQ hoặc sau ngày GDKHQ thì nhà đầu tư chi tiêu sẽ không mang tên trong danh sách và sẽ không được hưởng những quyền đó.

3. Ngày thanh toán là gì?

Ngày thanh toán là ngày Cổ tức bằng tiền mặt hoặc Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả về tài khoản chứng khoáncủa bên đầu tư.

4. Điều chỉnh giá bán khi chốt quyền

Giá tham chiếu tại ngày không tận hưởng quyền được xác minh theo cách thức lấy giá ngừng hoạt động của ngày giao dịch gần nhất kiểm soát và điều chỉnh theo quý giá cổ tức được trao hoặc giá bán trị của các quyền kèm theo. Phương pháp tính tổng thể như sau:

PRt-1+ (I1x Pr1) + (I2x Pr2) + (I3x Pr3) –TTHcp- Divcp- TTHt-DivtPtc= ----------------------------------------------------------------------------------------

1+I1+ I2+ I3

Trong đó:

Ptc: giá chỉ tham chiếu trong thời gian ngày không hưởng những quyền trên

I2: xác suất vốn tăng bởi vì thưởng bằng cổ phiếu (tăng vốn từ nguồn ngân sách chủ sở hữu)

I3: tỷ lệ vốn tăng bởi vì trả cổ tức bởi cổ phiếu

TTHcp: quý hiếm tiền thưởng bằng cổ phiếu

Divcp: quý giá cổ tức bởi cổ phiếu

TTHt: quý hiếm tiền thưởng bởi tiền

Divt: quý giá cổ tức bằng tiền

Pr1: giá cổ phiếu bán ra cho người tất cả quyền sở hữu cổ phiếu

Pr2: Giá cp tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu

Pr3: Giá cp tính cho tất cả những người được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trường phù hợp môt công ty lớn niêm yết vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa trả cổ tức bằng cp thì giá bán tham chiếu được xác định bằng công thức sau: