Lặng chú ý chiều thu lòng thương nhớ ai. Gió đưa man mác gợi hầu hết u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều ni ra đứng nơi đây. Gió giá lòng mang nỗi nhớ. Người mẹ già chờ nhỏ ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà bé chưa về. Xa xưa con bé xíu ngây thơ. Bà bầu hay quan tâm bên con. Mẹ bảo bà mẹ thương bé nhiềụ Thu xưa quan sát lá rơi hoài. Mến con chị em trông bé về. Chờ mong tin nhỏ ngày tháng. Lòng đầy lo đau buồn nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng thương nhớ ai. Bao gồm nghe trong đôi mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con nhỏ bé ngây thơ. Mà lúc bấy giờ con đã ra đi. Người mẹ già chờ ao ước con về.

Bạn đang xem: Ngọc sơn long me 2


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Vận Mệnh Tuổi Ngọ Năm 2021, Tuổi Ngọ Năm 2021 Sao Gì Chiếu

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.