Tìm hiểu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong tiếng Anh

Trong chương này bản thân sẽ trình diễn cách đọc với viết tư phép toán cơ bản trong giờ Anh, đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu giỏi chương này, chúng ta cần tham khảo các chương trước về phong thái đọc viết các số trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Phép chia tiếng anh là gì

A. Phép tính trong giờ Anh

Phép cùng (Addition) trong giờ Anh

Với phép cộng:

Để biểu diễn cho dấu cùng (+), chúng ta cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các phương pháp nói không giống nhau cho vấn đề 7 + 4 = 11:– Seven và four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn tả theo ngôn ngữ Toán học).

Xem thêm: Hai Đứa Trẻ Đấu Súng Với Cảnh Sát Mỹ Trong Hơn Nửa Tiếng, Đấu Súng Với Cảnh Sát

*

B Phép trừ (Subtraction) trong tiếng Anh

Với phép trừ:Để trình diễn cho vệt trừ (-), chúng ta có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng giới từ bỏ from với phương pháp nói ngược lại.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đó là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học)


C Phép nhân (Multiplication) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép nhân:Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong số đó số nhân trang bị hai trình diễn ở dạng số nhiều.Để màn biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng hễ từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đây là các bí quyết nói khác biệt cho vấn đề 5 x 6 = 30:– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngữ điệu Toán học)

D Phép phân chia (Division) trong tiếng Anh

Với phép chia:Để biểu diễn cho dấu phân tách (÷), bạn cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng into theo cách nói trái lại như trong phép trừ.Để màn trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng cồn từ lớn be, equal hoặc thực hiện go.

Dưới đó là các phương pháp nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)Ghi chú: Nếu vấn đề có những số hạng hoặc công dụng là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách hiểu viết những số trong những chương trước.Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:Five divided by five is/equals two point five.


Tìm hiểu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giờ đồng hồ AnhA. Phép tính trong giờ AnhB Phép trừ (Subtraction) trong tiếng AnhC Phép nhân (Multiplication) trong tiếng AnhD Phép phân chia (Division) trong giờ Anh