ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang quẻ THANH, nguyên Ủy viên Bộ bao gồm trị, nguyên Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng


*
*
*
*
Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7-1967 đến tháng 2-1968: Chiến sĩ, tiểu đoàn 20, Sư đoàn 312.

Bạn đang xem: Phùng quang thanh con ai

Từ mon 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu team phó, Tiểu team trưởng, Trung team phó, Trung team trưởng, Phó đại nhóm trưởng, Đại team trưởng Đại team 9, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ mon 11-1971 mang đến tháng 7-1972: học viên đào tạo cán bộ tiểu đoàn, trường Sĩ quan lại Lục quân 1.

Từ mon 8-1972 mang lại tháng 7-1974: Phó tè đoàn trưởng, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8-1974 cho tháng 12-1976: học viên đào tạo cán bộ trung đoàn tại học viện chuyên nghành Quân sự (nay là học viện Lục quân).

Từ tháng 01-1977 đến tháng 11-1977: tham vấn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, quân đoàn 1.

Từ mon 12-1977 đến tháng 4-1979: học tập viên Trường văn hóa truyền thống Quân đoàn 1.

Từ tháng 5-1979 đến tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung trưởng đoàn Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 01-1983 đến tháng 10-1983: học tập viên huấn luyện và đào tạo Trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư đoàn trưởng kiêm tham vấn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 5-1984 đến tháng 2-1986: học tập viên huấn luyện và giảng dạy tiếng Nga tại Đại học tập Ngoại ngữ quân sự chiến lược (nay là học viện chuyên nghành Khoa học tập Quân sự).

Từ mon 3-1986 đến tháng 8-1986: học tập viên học viện chuyên nghành Quân sự cấp cao (nay là học viện Quốc phòng).

Từ mon 9-1986 đến tháng 7-1988: Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 8-1988 đến tháng 2-1989: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Hoài Lâm Chia Tay Bảo Ngọc Tiết Lộ Thêm Lý Do Chia Tay Hoài Lâm

Từ tháng 3-1989 đến tháng 7-1989: học tập tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8-1989 đến tháng 8-1990: học tập viên đào tạo lãnh đạo tham mưu, học tập viện Voroshilov, Bộ Tổng tham mưu (Liên Xô).

Từ tháng 9-1990 đến tháng 1-1991: học tập viên vấp ngã túc Binh chủng đúng theo thành, học viện chuyên nghành Quân sự cao cấp (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ tháng 2-1991 đến tháng 8-1991: Phụ trách tư vấn trưởng binh đoàn 1.

Từ tháng 9-1991 đến tháng 1-1994: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Từ tháng 2-1994 đến tháng 8-1997: Phó cục trưởng, cục trưởng viên Tác chiến, cỗ Tổng Tham mưu.

Từ mon 9-1997 đến tháng 1-1998: học lý luận thiết yếu trị cao cấp, học viện chuyên nghành Chính trị quân sự.

Từ mon 2-1998 đến tháng 5-2001: bốn lệnh Quân khu vực 1. 

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần sản phẩm IX (tháng 4-2001), bạn bè được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ mon 6-2001 đến tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên tw Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham vấn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng. 

Tại Đại hội Đảng cả nước lần sản phẩm X (tháng 4-2006), đồng chí được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ chính trị với được hướng đẫn là Phó túng bấn thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng Bộ Quốc chống (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần đồ vật XI (tháng 1-2011), đồng chí tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng thai lại vào Bộ chính trị, liên tục giữ chức Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đến tháng 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, bên nước đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng những khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ chính trị những khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt tướng tháng 10-1994; Trung tướng mon 11-1999; Thượng tướng tháng 6-2003; Đại tướng tháng 7-2007.

Do có khá nhiều công lao và các kết quả xuất sắc so với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội, đồng minh được Đảng, đơn vị nước khuyến mãi thưởng Huân chương hồ Chí Minh, danh hiệu nhân vật Lực lượng vũ khí nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao tay khác.