Biên phòng - Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh, nguyên Ủy viên Bộ bao gồm trị, nguyên Phó túng bấn thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem: Tóm tắt tiểu sử đại tướng phùng quang thanh


Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon 7-1967 cho tháng 2-1968: Chiến sĩ, tiểu đoàn 20, Sư đoàn 312.

Từ tháng 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu đội phó, Tiểu team trưởng, Trung team phó, Trung nhóm trưởng, Phó đại team trưởng, Đại team trưởng Đại nhóm 9, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ tháng 11-1971 cho tháng 7-1972: học viên đào tạo và huấn luyện cán cỗ tiểu đoàn, trường Sĩ quan tiền Lục quân 1.

Từ tháng 8-1972 cho tháng 7-1974: Phó tè đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8-1974 đến tháng 12-1976: học tập viên đào tạo và giảng dạy cán cỗ trung đoàn tại học viện chuyên nghành Quân sự (nay là học viện Lục quân).

Từ mon 01-1977 cho tháng 11-1977: tham vấn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, binh đoàn 1.

Từ mon 12-1977 cho tháng 4-1979: học tập viên Trường văn hóa Quân đoàn 1.

Từ mon 5-1979 đến tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ tháng 01-1983 đến tháng 10-1983: học viên huấn luyện và đào tạo Trung đoàn trưởng cỗ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư trưởng đoàn kiêm tham vấn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 5-1984 cho tháng 2-1986: học viên đào tạo và giảng dạy tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự chiến lược (nay là học viện Khoa học Quân sự).

Từ mon 3-1986 mang lại tháng 8-1986: học viên học viện chuyên nghành Quân sự cấp cao (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 9-1986 đến tháng 7-1988: Phó sư trưởng đoàn kiêm tham vấn trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 8-1988 mang đến tháng 2-1989: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Dell Hồ Chí Minh, Trung Tâm Bảo Hành Dell Tại Tphcm

Từ tháng 3-1989 cho tháng 7-1989: học tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8-1989 cho tháng 8-1990: học viên đào tạo chỉ huy tham mưu, học viện chuyên nghành Voroshilov, bộ Tổng tư vấn (Liên Xô).

Từ tháng 9-1990 đến tháng 1-1991: học tập viên bửa túc Binh chủng đúng theo thành, học viện chuyên nghành Quân sự cao cấp (nay là học viện Quốc phòng).

Từ mon 2-1991 mang lại tháng 8-1991: Phụ trách tham vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ tháng 9-1991 cho tháng 1-1994: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Từ mon 2-1994 cho tháng 8-1997: Phó cục trưởng, viên trưởng viên Tác chiến, cỗ Tổng Tham mưu.

Từ mon 9-1997 mang đến tháng 1-1998: học tập lý luận chủ yếu trị cao cấp, học viện Chính trị quân sự.

Từ tháng 2-1998 mang lại tháng 5-2001: tư lệnh Quân khu 1.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thiết bị IX (tháng 4-2001), bè bạn được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ tháng 6-2001 cho tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng cả nước lần lắp thêm X (tháng 4-2006), bạn bè được thai lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ thiết yếu trị cùng được chỉ định là Phó túng thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng vn lần vật dụng XI (tháng 1-2011), đồng minh tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng bầu lại vào Bộ thiết yếu trị, tiếp tục giữ chức Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc chống (đến mon 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, công ty nước đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng các khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ chính trị các khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội những khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu thốn tướng tháng 10-1994; Trung tướng tháng 11-1999; Thượng tướng mon 6-2003; Đại tướng mon 7-2007.

Do có nhiều công lao và thành tựu xuất sắc so với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và quân đội, đồng minh được Đảng, bên nước khuyến mãi ngay thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, danh hiệu nhân vật Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và các huân, huy chương cừ khôi khác.