sở hữu Bộ câu hỏi Rung chuông đá quý lớp 9 - thắc mắc ôn thi Rung chuông vàng lớp 9 gồm đáp án 4 72 0
Bộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàng khối 6 bao gồm đáp án » tư liệu miễn tầm giá cho Giáo viên, học tập sinh. 5 43 0
Câu 17: sinh vật nào tiếp sau đây vừa sống trên cạn vừa sống bên dưới nước.. Trường của chúng em rất rộng lớn và đẹp. (1)CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2 Câu 1: Chữ bảng chữ chữ nào? Đáp án: A Câu 2: Số lớn tất cả chữ số số nào? A 98 B 99 C 100 Đáp án: B 99 Câu 3: nhỏ cua tất cả càng? Đáp án: 2 Câu 4: Ông đảm bảo an toàn trường em tên …… Đáp án: Tài Câu 5: con vật có vịi lâu năm gì? Đáp án: Voi Câu 6: hà nội nước ta gì? A Đà nẵng B hà nội C hải phòng Đáp án: B Hà Nội Câu 7: Một năm bước đầu mùa nào? A Mùa xuân B mùa thu C ngày đông Đáp án: A Mùa xuân Câu 8: tối gọi … giờ? Đáp án: 19 giờ Câu 9: Em thao tác làm việc nhà giúp chị em có các bạn đến rủ chơi, em có tác dụng gì? A Em nhờ mẹ làm giúp chơi với các bạn B Bỏ việc không làm đùa với chúng ta C Bảo chúng ta đợi, làm ngừng việc nghịch với bạn Đáp án: C Câu 10: Đèn biểu lộ giao thơng gồm màu? A color B màu sắc C màu Đáp án: B màu (2)Đáp án: B làm tập Câu 11: Củ su hào phần su hào? Đáp án: Thân Câu 12: Điền tên loài chim vào địa điểm chấm câu thành ngữ: “Nhanh …….” Đáp án: Cắt Câu 13: người mẹ mẹ em em hotline gì? Đáp án: Bà ngoại Câu 14: vào hát “Cộc, cách, tùng , cheng” “cheng” tiếng kêu nhạc cụ nào? A Sênh B Thanh la C Mõ D Trống Đáp án: B Thanh la Câu 15: từng ô tơ gồm bánh xe pháo Hỏi tơ gồm bánh xe? Đáp án: trăng tròn bánh xe Câu 16: lúc vẽ cờ tổ quốc, em buộc phải màu nào? A Xanh, đỏ B Đỏ, xoàn C, hồng, tiến thưởng Đáp án: B đỏ, vàng Câu 17: sinh vật vừa sống cạn vừa sống nước? A Cá cảnh B Cá voi C ếch Đáp án: C ếch Câu 18: tháng năm 2018 có ngày? Đáp án: 31 ngày Câu 19: Câu sau thuộc vẻ bên ngoài câu “Ai gì?” A bọn chúng em học sinh lớp B Trường bọn chúng em rộng rất đẹp C Chim hót líu lô sân ngôi trường Đáp án: A Câu 20: Ăn chậm chạp nhai kỹ hữu ích gì? A không bị sâu B hỗ trợ vitamin mang lại thể C né bị nghẹn, hóc, thức ăn nghiền nát tốt Đáp án: C (3)A nâng niu B Kính cận C kính râm Đáp án: A.Kính yêu Câu 22: Số ngay tắp lự sau số bé dại có chữ số số nào? Đáp án: 101 Câu 23: Ngày 20/10 ngày bên giáo việt nam hay sai: Đáp án: Sai Câu 24: trường em có tất lớp? A 15 lớp B 16 lớp C 17 lớp Đáp án: C 17 lớp Câu 25: tên thường gọi thành phần phép nhân là: A Số hạng, số hạng, tổng B Số bị trừ, số trừ, hiệu C.Thừa số, quá số, tích Đáp án: C vượt số, thừa số, tích Câu 26: Ngồi học tư tác động gì? A làm em bị cận thị B làm em bị cong vẹo xương cột sống C.Cả A B Đáp án: C Câu 27: sản phẩm công nghệ bảy tuần ngày 24 mon Vậy công ty nhật tuần sau ngày mấy? A Ngày 31 tháng B ngày tháng C ngày tháng Đáp án: B tháng ngày 4 Câu 28: có trống con kê mái Hỏi có tất đơi chân? Đáp án: 11 đơi chân Câu 29: học viên lớp ngồi sau xe lắp thêm không cần đội mũ bảo đảm hay sai? Đáp án: Sai Câu 30: khẩu ca sau dúng ngôi trường hơp: các bạn sơ ý làm cho rây mực vào em? A bản thân cảm ơn chúng ta B Xin lỗi bạn, lỡ tay C bạn có buồn khơng Đáp án: B.Xin lỗi bạn, lỡ tay (4)Đáp án: đuôi Câu 32: Câu nói: “đi tớ vừa mái chèo, vừa bánh lái đấy! bạn xem này.” Là câu nói của nhân trang bị ( trích tập gọi lớp 2) Câu 33: Điền vào khu vực trống: “Công núi thái tô