Có thể nói, có kiến thức và kỹ năng về trường đoản cú vựng đó là chìa khóa để những em hoàn toàn có thể giao tiếp được giờ Anh. Cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 được tổng hợp đầy đủ dưới đây vẫn giúp bé bỏng trong việc nói và làm những bài tập liên quan, đạt điểm cao khi làm việc trường. Không những vậy, mercurytravel.com.vn cũng chia sẻ những phương thức học từ bỏ vựng tuyệt & hiệu quả nhất. Hãy cùng mày mò ngay nào !


*

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Meet /miːt/Gặp mặt
Morning/ˈmɔːr.nɪŋ/Buổi sáng
Afternoon /ˌæf.tɚˈnuːn/Buổi chiều
Evening /ˈiːv.nɪŋ/Buổi về tối
Pupil /ˈpjuː.pəl/Học sinh
Tomorrow/təˈmɔːr.oʊ/Ngày mai
Nationality /ˌnæʃˈnæl.ə.t̬i/Quốc tịch
Country /ˈkʌn.tri/Đất nước
Today /təˈdeɪ/

Hôm nay

Monday /ˈmʌn.deɪ/Thứ 2
Wednesday/ˈwenz.deɪ/Thứ 4
July /dʒʊˈlaɪ/Tháng 7
March/mɑːrtʃ/Tháng 3
Activity /ækˈtɪv.ə.t̬i/Hoạt cồn
Football /ˈfʊt.bɑːl/Bóng đá
Zoo /zuː/Vườn bách thú
Music /ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Weekend/ˈwiːk.end/Cuối tuần
Class/klæs/Lớp
Birthday /ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật
Card /kɑːrd/Tấm thiệp
Draw/drɑː/Vẽ
Dance /dæns/Nhảy, khiêu vũ
Cook /kʊk/Nấu ăn
Swim /swɪm/Bơi
Walk/wɑːk/Đi cỗ
Sing /sɪŋ/Hát

Chủ đề trường học

Nói đến trường học, bé xíu có rất nhiều từ giờ Anh để học như: những từ về phòng học, những từ chỉ vận động ở trường, những từ về môn học tập trên lớp...Tất cả được mercurytravel.com.vn liệt kê bên dưới.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 chương trình mới

*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
School /skuːl/Trường học
Friend /frend/Bạn bè
Primary school/ˈpraɪ.mɚ.i ˌskuːl/Trường tiểu học
Street /striːt/Đường, phố
Road /roʊd/Con con đường
District /ˈdɪs.trɪkt/Quận, huyện
Classroom /ˈklæs.rʊm/Phòng học
Study/ˈstʌd.i/Học
Play /pleɪ/Chơi
Read /riːd/Đọc
Book /bʊk/Sách
Watch TV /wɑːtʃ/ /ˌtiːˈviː/Xem truyền họa
Listen khổng lồ music /ˈlɪs.ən/ /tu/ /ˈmjuː.zɪk/Nghe nhạc
Student /ˈstuː.dənt/Học sinh
Hobby /ˈhɑː.bi/Sở thích
Ride a xe đạp /raɪd/ /ə/ /baɪk/Đạp xe pháo
Collect /kəˈlekt/Sưu tập
Subject /ˈsʌb.dʒekt/Môn học
Maths /mæθs/Môn toán
Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/Môn giờ đồng hồ Việt
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn tiếng Anh
Lesson /ˈles.ən/Bài học tập
Favorite /ˈfeɪ.vər.ət/Yêu mê thích (tính từ)
Book /bʊk/Cuốn sách
Read a book /riːd/ /ə/ /bʊk/Đọc sách
Classmate /ˈklæs.meɪt/Bạn học tập
Table /ˈteɪ.bəl/Bàn
Play badminton /pleɪ/ /ˈbæd.mɪn.tən/Chơi ước lông
Library /ˈlaɪ.brer.i/Thư viện
Yesterday /ˈjes.tɚ.deɪ/Ngày ngày qua

Chủ đề gia đình

Trong chủ thể gia đình, mercurytravel.com.vn giúp bé bỏng tìm hiểu bộ từ vựng để bé nhận biết về: nghề nghiệp và công việc thành viên gia đình bằng giờ đồng hồ Anh, tên các loại thực phẩm, từ mô tả người trong gia đình...

Xem thêm: Lập Kế Hoạch Để Không Bị Sụp Đổ Sau Ly Hôn, Tôi Ước Mình Dám Thông Báo Tôi Độc Thân Rồi!

*

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Time /taɪm/Thời gian
Get up /ɡet/ /ʌp/Thức dậy
Go home /ɡoʊ/ /hoʊm/Về công ty
Go lớn bed /ɡoʊ/ /tə/ /bed/Đi ngủ
Farmer /ˈfɑːr.mɚ/Bác nông dân
Nurse /nɝːs/Y tá
Doctor/ˈdɑːk.tɚ/Bác sĩ
Worker /ˈwɝː.kɚ/Công nhân
Factory /ˈfæk.tɚ.i/Nhà lắp thêm
Office /ˈɑː.fɪs/Văn chống
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/
Beef /biːf/Thịt trườn
Fish /fɪʃ/
Pork /pɔːrk/Thịt lợn
Vegetables /ˈvedʒ.tə.bəl/Rau
Water /ˈwɑː.t̬ɚ/Nước
Old /oʊld/Cũ, phệ tuổi
Young /jʌŋ/Trẻ
Small /smɑːl/Nhỏ
Short /ʃɔːrt/Thấp
New year /ˌnuː ˈjɪr/Năm mới
Christmas /ˈkrɪs.məs/Lễ noel

Chủ đề cuộc sống hàng ngày

Tổng đúng theo chung các từ tiếng Anh xoay quanh đời sống hàng ngày của bé. Nhỏ bé được khám phá về địa điểm quanh mình, những vận động vui chơi, nhỏ vật...bằng tiếng Anh cực kỳ hữu ích.

*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Sweet/swiːt/Ngọt
Chocolate/ˈtʃɑːk.lət/Sô cô la
Pharmacy/ˈfɑːr.mə.si/Tiệm thuốc
Bakery/ˈbeɪ.kɚ.i/Tiệm bánh
Cinema/ˈsɪn.ə.mə/Rạp chiếu phim
Film/fɪlm/Bộ phim
Hungry/ˈhʌŋ.ɡri/Đói
Busy/ˈbɪz.i/Bận
Phone number/ˈfoʊn ˌnʌm.bɚ/Số năng lượng điện thoại
Go fishing/ɡoʊ/ /ˈfɪʃ.ɪŋ/Đi câu cá
Go camping/ɡoʊ/ /ˈkæm.pɪŋ/Đi cắn trại
Tree/triː/Cây
Animal/ˈæn.ɪ.məl/Động vật
Elephant/ˈel.ə.fənt/Voi
Tiger/ˈtaɪ.ɡɚ/Hổ
mercurytravel.com.vn/ˈmʌŋ.ki/Khỉ
Big/bɪɡ/To, lớn
Fast/fæst/Nhanh
Beautiful/ˈsʌm.ɚ/Mùa hè
Summer/ˈsʌm.ɚ/Mùa hè
Holiday/ˈhɑː.lə.deɪ/Kỳ nghỉ
Sea/siː/Biển
Seafood/ˈsiː.fuːd/Hải sản
Delicious/dɪˈlɪʃ.əs/Ngon

Từ vựng giờ Anh lớp 4 theo từng Unit SGK

Theo lịch trình tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 và 2, mercurytravel.com.vn sẽ ra mắt đến ba chị em những từ vựng giờ Anh quan trọng mà nhỏ xíu cần ghi nhớ. Hy vọng các bé bỏng sẽ ôn luyện lại cùng đạt được kết quả cao khi tham gia học ở trường:

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 1

Chủ đề: Nice to see you again (Rất vui được gặp mặt lại bạn.)

*

Morning -/ˈmɔːrnɪŋ/: Buổi sángAfternoon -/ˌæftərˈnuːn/: Buổi chiềuEvening -/ˈiːvnɪŋ/: Buổi tốiNight -/naɪt/: Buổi đêmMidnight -/ˈmɪdnaɪt/: Nửa đêmTomorrow -/təˈmɑːrəʊ/: Ngày maiLater -/ˈleɪtər/: Sau đóAgain -/əˈɡeɪn/: Lại, lần nữaGood morning/ afternoon/ evening - kính chào buổi sáng/ chiều/ tốiGood night - /ɡʊd//naɪt/: Chúc ngủ ngonGoodbye -/ˌɡʊdˈbaɪ/: chào tạm biệtGreeting -/ˈɡriːtɪŋ/: Lời chào

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 2

Chủ đề: I"m from japan (Tôi tới từ Nhật Bản)

*

Nation -/ˈneɪʃn/: Quốc giaNationality -/ˌnæʃəˈnæləti/: Quốc tịchAmerica - Nước MỹAmerican -/əˈmerɪkən/: fan MỹEngland -/ˈɪŋɡlənd/: Nước AnhEnglish -/ˈɪŋɡlɪʃ/: bạn Anh, giờ AnhJapan -/dʒəˈpæn/: Nước Nhật BảnJapanese -/ˌdʒæpəˈniːz/: người Nhật, giờ NhậtMalaysia -/məˈleɪʒə/: Nước Mã LaiMalaysian -/məˈleɪʒn/: tiếng Mã Lai, bạn Mã LaiVietnamese - tiếng ViệtCountry -/ˈkʌntri/: Đất nước

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 3

Chủ đề: What day is it today? (Hôm ni là vật dụng mấy)

*

Today -/təˈdeɪ/: Hôm nayWeek -/wiːk/: TuầnWeekend -/ˈwiːkend/: Cuối tuầnMonday -/ˈmʌndeɪ/: vật dụng 2Tuesday -/ˈtuːzdeɪ/: thiết bị 3Wednesday -/ˈwenzdeɪ/: sản phẩm 4Thursday -/ˈθɜːrzdeɪ/: thiết bị 5Friday -/ˈfraɪdeɪ/: sản phẩm công nghệ 6Saturday -/ˈsætərdeɪ/: vật dụng 7Sunday -/ˈsʌndeɪ/: chủ nhậtDay -/deɪ/: Ngày

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 4

Chủ đề: When"s your birthday (Sinh nhật bạn vào khi nào?)

*

Birthday - /ˈbɜːrθdeɪ/: Sinh nhật, ngày sinhJanuary -/ˈdʒænjueri/: tháng 1February - /ˈfebrueri/: mon 2March -/mɑːrtʃ/: mon 3April -/ˈeɪprəl/: mon 4May -/meɪ/: mon 5June -/dʒuːn/: tháng 6July -/dʒuˈlaɪ/: mon 7August -/ɔːˈɡʌst/: tháng 8September -/sepˈtembər/: tháng 9October -/ɑːkˈtəʊbər/: tháng 10November -/nəʊˈvembər/: mon 11December -/dɪˈsembər/: tháng 12Month -/mʌnθ/: ThángYear -/jɪr/: Năm

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 5

Chủ đề: Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

*

Can -/kæn/: có thể (có tài năng làm gì đó)Swim -/swɪm/: BơiGo swimming -/ɡəʊˈswɪmɪŋ/: Đi bơiRide -/raɪd/: Lái (xe)Cook -/kʊk/: thổi nấu ănSkate -/skeɪt/: Trượt băngSkip -/skɪp/: NhảySing -/sɪŋ/: HátSwing -/swɪŋ/: Đu đưaDance -/dæns/: Múa, khiêu vũPlay -/pleɪ/: ChơiGuitar -/ɡɪˈtɑːr/: Đàn ghi taPiano -/piˈænəʊ/: Đàn pianoVolleyball -/ˈvɑːlibɔːl/: trơn chuyềnTable -/ˈteɪbl/: BànTennis -/ˈtenɪs/: Quần vợtChess -/tʃes/: Cờ vua

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 6

Chủ đề: Where"s your school? (Trường học của doanh nghiệp ở đâu?)

*

School -/skuːl/: trường họcClass -/klæs/: Lớp họcStreet -/striːt/: Đường, phốRoad -/rəʊd/: bé đườngVillage -/ˈvɪlɪdʒ/: Ngôi làngDistrict -/ˈdɪstrɪkt/: QuậnAddress -/əˈdres/: Địa chỉStudy -/ˈstʌdi/: HọcStudent -/ˈstuːdnt/: học sinhClassroom -/ˈklæsruːm/: chống học

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 7

Chủ đề: What bởi you like doing? (Bạn thích làm gì?)

*

Hobby -/ˈhɑːbi/: Sở thíchSwimming -/ˈswɪmɪŋ/: BơiCooking -/ˈkʊkɪŋ/: nấu ănCollecting stamps: học hỏi temRiding a bike: Đạp xePlaying badminton: Chơi cầu lôngFlying a kite: Thả diềuTaking photographs: Chụp ảnhWatching TV: coi tivi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 8

Chủ đề: What subjects vị you have today? (Hôm nay bạn có môn học nào?)

*

Subject -/ˈsʌbdʒɪkt/: Môn họcIT (Information Technology): technology thông tinMaths -/mæθs/: Môn toánMusic -/ˈmjuːzɪk/: Âm nhạcArt -/ɑːrt/: Môn nghệ thuậtScience -/ˈsaɪəns/: Môn khoa họcVietnamese -/ˌviːetnəˈmiːz/: Môn giờ đồng hồ ViệtPE (Physical Education): Môn thể dụcHistory -/ˈhɪstri/: Môn lịch sử

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 9

Chủ đề: What are they doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

*

Listen to lớn music -/ˈlɪsntuˈmjuːzɪk/: Nghe nhạcRead -/riːd/: ĐọcWrite -/raɪt/: ViếtPain -/peɪn/: VẽWatch -/wɑːtʃ/: XemText -/tekst/: Nhắn tinDictation - /dɪkˈteɪʃn/: thiết yếu tảMask -/mæsk/: phương diện nạPuppet -/ˈpʌpɪt/: nhỏ rốiExercise -/ˈeksərsaɪz/: Thể dục

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 10

Chủ đề: Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ngơi nghỉ đâu/đi đâu?)

*

Yesterday -/ˈjestərdeɪ/: Hôm quaAt home -/æt həʊm/: Ở nhàAt the zoo: Tại vườn bách thúAt school: Ở trườngOn the beach: Trên bến bãi biểnIn the school library: Trong tủ sách trường họcListen -/ˈlɪsn/: Nghe, lắng ngheWash -/wɑːʃ/: Rửa, giặt, đánhWater -/ˈwɔːtər/: Nước.