bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
tieu doc pv 1 L4468
*
tieu doc pv 2 I3886
*
tieu doc pv 3 J3470
*
tieu doc pv 4 K4063
*
tieu doc pv 5 C0346
*
tieu doc pv 6 T7377
*
tieu doc pv 7 E1523
*
tieu doc pv 8 J3664
*
tieu doc pv 9 D1752
*
tieu doc pv 10 T7631
*
tieu doc pv 11 B0862
*
tieu doc pv 12 R6641
*
tieu doc pv 13 V8872
*
tieu doc pv 14 A0465
*
tieu doc pv 15 Q6345
*
tieu doc pv 16 U8476
*
tieu doc pv 17 H3783
*
tieu doc pv 18 S7506
*
tieu doc pv 19 P6024
*
tieu doc pv đôi mươi J3883