Cực trị của hàm số là gì? phương pháp tính cực trị hàm số bậc tía cực nhanh

Cực trị hàm số bậc 3 là một dạng toán cơ phiên bản nhưng đặc biệt trong lịch trình toán 12 xuất hiện thêm nhiều trong những đề thi quan trong. Bài viết hôm nay, trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ ra mắt đến chúng ta chuyên đề về cực trị hàm số bậc 3 và bí quyết tính rất trị hàm số bậc cha cực nhanh. Bạn khám phá nhé !

I. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC ba LÀ GÌ ?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Theo đặc thù của hàm số bậc 4 trùng phương thì tam giác ABC cân nặng tại A nên để ABC vuông cân nặng thì AB vuông góc cùng với AC

AB→.AC→=0">−−→AB.−−→AC=0AB→.AC→=0 

m = 0 (loại) hoặc m =-1; m= 1 ( thỏa mãn)

Vậy với m = -1 cùng m = 1 thì thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán.