Phương pháp tính khoảng cách hai mặt đường thẳng chéo nhau. Tuyển tập đề bài trắc nghiệm khoảng cách hai con đường thẳng chéo nhau. Giải đáp giải chi tiết.

Bạn đang xem: Tính khoảng cách giữa ab và sc

Phương pháp chung:

*

Trường hòa hợp 1:

Nếu trong hình đa diện có sẵn đường thẳng a’ giảm b và tuy nhiên song với a thì khía cạnh phẳng (P) chứa a’ với b.vì a’ // a → (P) tuy vậy song với a.⇒ d(a,b) = d(a,(P))=d(M∈a,(P))

Trường vừa lòng 2: Nếu trong hình đa diện không có sẵn đường thẳng tuy nhiên song

Kẻ thêm đường a’ // a cùng a’ cắt bvì a’ // a → (P) tuy vậy song với a.⇒ d(a,b) = d(a,(P))=d(M∈a,(P))

Bài tập minh họa

Bài 1(Cơ bản): Cho hình chóp SABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với mặt dưới (ABCD),

SA = a

*
 . Tính khoảng cách hai đường thẳng AB và SC.

Xem thêm:

Hướng dẫn giải

*
Hướng dẫn giải

Bài 2: mang lại hình chóp tứ diện phần đa SABCD có tất cả các cạnh cân nhau bằng a. Tính khoảng cách hai đường thẳng AB, SD

Hướng dẫn giải chi tiết

*

Bài 3(Cơ bản):Cho hình chóp SABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, AD = a

*
 , Mặt mặt SAB là tam giác hầu như và phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính khoảng cách hai con đường thẳng chéo nhau SC với BD.

Hướng dẫn giải chi tiết

*

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, ở bên cạnh SA ⊥ mp(ABCD) cùng SA= a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng, điện thoại tư vấn M là trung điểm của CD. Tính khoảng cách BD cùng SM

Hướng dẫn giải chi tiết

 

*

 Bài 5: Cho hình chóp SABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh bởi a. SA vuông góc với đáy góc tạo vì chưng SC và (SAB) là 300 . Hotline E,F là trung điểm của BC với SD. Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau DE cùng CF.

Hướng dẫn giải

*

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Cho hình chóp SABC đáy ABC là tam giác hầu hết cạnh a, SA vuông góc cùng với đáy, SA = a√3. Hotline M là trung điểm của AB. Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng SB,CM

Bài tập 2: (A-2011) cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tai B, AB=BC=2a, nhì mặt phẳng (SAB) với (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm của AB, mặt phẳng qua SM và song song với BC cắt AC trên N, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) cùng (ABC) bằng 600. Tính khoảng cách giữa AB cùng SN

Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của công nhân và DM, . Tính khoảng cách MD và SC

Bài tập 4: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAD là tam giác đều, (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách SA cùng BD

Bài tập 5: đến hình chóp SABCD đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, mặt phẳng SAB là tam giác gần như và bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy, E là trung điểm của SD. Tính khoảng cách CE với BD