Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển tiếng trung online

*
*
*

Từ điển Trung Việt.Chinese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ ợt khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : từ điển biểu hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : trang bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển đồ vật
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Đăng Bài Hàng Loạt Trên Facebook Miễn Phí, Top 4 Phần Mềm Đăng Bài Facebook Tự Động 2021

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish