bài hát ghê quan the am bo tat pham pho mon vì ca sĩ Thich Tri Thoat ở trong thể loại The Loai Khac.

Bạn đang xem: Niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát

Tra cứu loi bai hat ghê quan the am bo tat pham pho mon - Thich Tri Thoat ngay lập tức trên mercurytravel.com.vn. Nghe bài hát khiếp Quán chũm Âm ý trung nhân Tát Phẩm Phổ Môn chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Kinh Quán rứa Âm bồ Tát Phẩm Phổ Môn vị ca sĩ Thích Trí Thoát thể hiện, nằm trong thể loại Thể loại Khác. Các chúng ta cũng có thể nghe, download (tải nhạc) bài bác hát kinh quan the am bo tat pham pho mon mp3, playlist/album, MV/Video khiếp quan the am bo tat pham pho tháng miễn phí tổn tại mercurytravel.com.vn.
*
Sao chép

DIỆU PHÁP LIÊN HOA ghê QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM Nhĩ thời, vô tận Ý tình nhân tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng phía Phật nhi tác thị ngôn: vậy Tôn! Quán gắng âm ý trung nhân tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán cố kỉnh âm?Phật cáo vô vàn Ý tình nhân tát: Thiện nam giới tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán núm âm nhân tình tát, tức thời cửa hàng kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát,Nhược hữu trì thị Quán vậy âm nhân tình tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; vị thị bồ tát oai nghiêm thần đưa ra lực cố.Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sanh, vị mong kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, mang sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La gần cạnh quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán thay âm người tình tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải bay La sát đưa ra nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán cố âm.Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán chũm âm người yêu tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, trung bình đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La gần cạnh dục lai óc nhân, văn kỳ xưng Quán ráng âm bồ tát danh giả, thị chư hung thần quỷ ác thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán nuốm âm bồ tát danh giả, giai vớ đoạn hoại, tức đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung ân oán tặc, hữu nhứt mến chủ, tương chư thương nhơn, cơ trì trọng bảo khiếp quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn: Chư thiện phái mạnh tử, thứ đắc phệ bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt vai trung phong xưng Quán cụ âm người yêu tát thương hiệu thị người yêu tát năng dĩ vô úy thí ư bọn chúng sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử ân oán tặc, đương đắc giải thoát. Bọn chúng thương nhơn văn, núm phát thanh ngôn Nam mô Quán thay âm ý trung nhân tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.Vô tận ý! Quán nuốm âm nhân tình tát Ma ha tát oai vệ thần đưa ra lực nguy nguy như thị.Nhược hữu bọn chúng sanh nhiều ư *** dục, hay niệm kính cẩn Quán gắng âm nhân tình tát, luôn thể đắc ly dục. Nhược nhiều sân nhuế, hay niệm cung kính Quán cố gắng âm tình nhân tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, hay niệm cung kính Quán gắng âm người yêu tát, tiện thể đắc ly si.Vô tận ý! Quán rứa âm người tình tát hữu như thị đẳng đại oai nghiêm thần lực nhiều sở nhiêu ích. Thị nắm chúng sanh thường ưng trọng điểm niệm.Nhược hữu người vợ nhơn thiết dục ước nam, lễ bái cúng dường Quán gắng âm bồ tát, một thể sanh phước đức trí huệ bỏ ra nam; thiết dục mong nữ, nhân tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, bọn chúng nhơn ái kỉnh.Vô tận ý! Quán gắng âm người tình tát hữu như thị lực. Nhược hữu bọn chúng sanh cung kính lễ bái Quán vắt âm người tình tát, phước bất con đường quyên. Thị cố gắng chúng sanh giai ưng thọ trì Quán nuốm âm người thương tát danh hiệu.Vô tận ý! Nhược hữu thiếu phụ nhơn lâu trì lục thập nhị ức hằng hà sa nhân tình tát danh tự, phục tận hình bái dường siêu thị nhà hàng y phục ngọa rứa y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử thiện bạn nữ nhơn công đức đa phủ?Vô tận ý ngôn: Thậm đa, núm Tôn.Phật ngôn: Nhược phục hữu nhơn thọ trì Quán nạm âm nhân tình tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận.Vô tận ý! thọ trì Quán nỗ lực âm người thương tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô hạn phước đức bỏ ra lợi.

Xem thêm: Cách Làm Khoai Tay Chiên Ngon Nhất 2022, 5 Cách Làm Khoai Tây Chiên Ngon Bá Cháy

Vô vàn ý nhân tình tát bạch Phật ngôn:Thế Tôn! Quán vậy âm người thương tát vân hà du demo Ta bà thay giới? Vân hà nhi vị bọn chúng sanh thuyết pháp? phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà?Phật cáo vô vàn ý tình nhân tát: Thiện nam tử! Nhược hữu quốc độ chúng sanh: Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán thay âm người yêu tát tức hiện nay Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bích chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích đưa ra Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện tại thanh văn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Phạm vương vãi thân đắc độ giả, tức hiện tại phạm vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đế mê thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế thích hợp thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện nay Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đại Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức tân tiến Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thiên đại tướng mạo quân thân đắc độ giả, tức hiện nay Thiên đại tướng tá quân thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.Ưng dĩ đái vương thân đắc độ giả, tức hiện nay Tiểu vương vãi thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng trả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện nay Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện tại Tể quan tiền thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện tại Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn thiếu nữ thân đắc độ giả, tức hiện đàn bà thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam đồng thiếu phụ thân đắc độ giả, tức hiện nay đồng nam đồng phụ nữ thân