Đừng bi đát anh hỡi khi lỡ nói yêu thương em rồi bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi giây phút bên nhau anh đang quên mau Chỉ gồm em thôi duy trì mãi bóng hình xưa.Đời ai ai cũng có giây phút trót yêu dại dột Và em đang biết biết anh đang chẳng yêu thương em đâu Em sẽ luôn ghi nhớ giây phút bên nhau Em đã trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh vẫn quên không còn Những bài xích tình ca viết riêng khuyến mãi em và em biết trái tim anh có Hình trơn ai kia đâu chỉ riêng em và em sẽ không còn trách anh nữa thảo hèn anh đâu khi ta đến cùng nhau tình gian dối. Cùng em biết anh vẫn quên không còn Những bài bác tình ca viết riêng khuyến mãi ngay em cùng em biết trái tim anh tất cả Hình nhẵn ai kia đâu chỉ có riêng em cùng em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu khi ta đến cùng nhau tình yêu dối lừa .

Bạn đang xem: Và em sẽ quên hết những bài tình ca


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lệnh Giới Nghiêm Ở Hà Nội - Bangkok Chống Covid Khác Sài Gòn Và Hà Nội

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.